Povodom izbora koji će biti održani 24. aprila, aktivistički pokret Moja inicijativa lansira kampanju pod nazivom “Kada si poslednji put izabrao?”. Aktivisti i aktivistkinje Moje inicijative će tokom kampanje obići 25 gradova širom Srbije, gde će sa mladima razgovarati o važnosti učešća na izborima, kao i o njihovoj ulozi u kreiranju demokratskog i odgovornog društva.

Kampanja će, pored razgovora sa građanima i građankama na uličnim akcijama, obuhvatiti i radionice u srednjim školama sa maturantkinjama i maturantima, jer će ovo biti prvi izbori na kojima oni imaju pravo glasa.

Fokus kampanje pokreta Moje inicijativa su mladi ljudi, koji su često zanemareni od strane političkih partija i nisu viđeni kao važan deo biračkog tela. Uprkos pasivnosti i opštoj apatiji, verujemo da su mladi sposobni da donesu odluke i samostalno procene posledice svog izbora. Mi želimo da ukažemo na vrednost njihovog glasa i na važnost principa da o njihovom životu u naredne četiri godine ne odlučuju drugi.

Nije istina da mladi nemaju uticaj na stvari koje se dešavaju oko nas i odluke koje se donose. To zavisi i od izbora koji oni prave na dan glasanja. Izbori su način da direktno utičemo na politiku naše zajednice. Zato mladi treba da budu deo izbornog procesa i da aktivno učestvuju u njemu. Da postavljaju pitanja, zahtevaju odgovore, kritički posmatraju sve predloge i donosu svoju odluku. Mladi su, kao i sve druge društvene grupe, dovoljno sposobni da to urade. Mi smo tu samo da ih osnažimo i da im u tome pomognemo.

Biračko mesto je jedino mesto u javnom životu na kome smo svi apsolutno jednaki. I bogati i siromašni, sa sela ili iz grada, mladi ili stari, obrazovani ili neobrazovani. Svi imamo taj jedan glas koji biramo kako ćemo iskoristiti. Izborni dan je zbog toga zaista poseban dan – to je jedini dan u kome sve zavisi od ljudi koje srećete na ulici, na poslu, u školi, pijaci ili autobusu, a ništa od onih koje gledamo na televiziji, na bilbordima i plakatima.