Tekst pisma koje je Inicijativa danas poslala premijeru i ministrima Vlade Republike Srbije uz primerak OEBS-ovog izvestaja “Kosovo: kako viđeno, tako rečeno”.

READ IN ENGLISH

Poštovani predsedniče Vlade i poštovani ministri,

Povodom prvog dana predsedavanja OEBS-om, Inicijativa mladih za ljudska prava vam šalje dve publikacije ove organizacije koje predstavljaju detaljne opise šema i strategija kršenja ljudskih prava, uključujući ubistvo više od 13 hiljada ljudi, koje se dešavalo na Kosovu tokom 1998. i 1999. godine.

U javnom diskursu u Srbiji često se pominju stradanja tokom ove dve ratne godine, ali se malo ko, a najmanje predstavnici vlasti, osvrću na žrtve koje nisu srpske nacionalnosti. Ne govori se o zločinima koje su počinile snage u srpskim uniformama. Predsednik Vlade je tokom posete Kosovu pre dva dana odlučio da se ne osvrne na pitanje novinara o odgovornosti Beograda za stradanje Albanaca na Kosovu 1998/1999. godine, i pozvao ih da mu postave neko ozbiljnije pitanje.

Mi u njihovom pitanju ne vidimo ništa neozbiljno, naprotiv. Želeli bismo da čujemo da Vlada Republike Srbije govori ne samo o sistematskoj kampanji osmišljenoj u Beogradu, već i da se izvini za učešće u sprovođenju etničkog čišćenja na Kosovu. Imali bismo više poverenja u Vladu ako biste javno govorili o svim zločinima koji su, van razumne sumnje, dokazani tokom nemalog broja suđenja za zločine počinjene na Kosovu, ako biste se ponekad u javnim nastupima osvrnuli na činjenice utvrđene pred Haškim tribunalom i domaćim sudovima.

Dugačak je spisak stvari o kojima ne govorite u javnosti i koje uredno otćutite svake godine u periodu između 24. marta i 10. juna kada se prisećamo NATO intervencije. Zbog vašeg ćutanja, naši vršnjaci su zbunjeni i ništa ne znaju o razlozima zbog kojih smo 78 dana živeli pod bombama. O tome ih ne informišete ni vi, ni mediji, ni profesori u školi.

Iako smo mladi, mi se sećamo dešavanja sa kraja poslednje decenije prošlog veka. Svako od nas ima nekoga u porodici, komšiluku ili među prijateljima ko je tih ratnih godina bio mobilisan i boravio na Kosovu. Ti ljudi su nam pričali o sistematskom “čišćenju terena” od albanskog stanovništva. Rekli su nam da su na Kosovu 1998. godine, a posebno nakon što je počelo NATO bombardovanje, bile raspoređene brojne regularne jedinice vojske i policije, ali i one iz rezervnih i posebnih sastava, da su na terenu bile prisutne i razne paramilitarne i parapolicijske snage. Čitava mašinerija je bila angažovana.

Ove informacije se mogu naći u izveštajima koji su pred vama, ali ih potvrđuju i dokazi predstavljeni na suđenjima Slobodanu Miloševiću, kosovskoj šestorci, Vlastimiru Đorđeviću, Saši Cvjetanu, pripadnicima različitih policijskih jedinica osuđenim za zločin koji se dogodio u jednoj piceriji u Suvoj Reci… Pretraživanjem informacija na internetu lako se mogu naći i brojni relevantni izveštaji o masovnim grobnicama sa albanskim leševima u Batajnici, Perućcu, Petrovom Selu, Kladovu.

Kao predstavnici nove generacije bili bismo srećni ako biste vi, kao predstavnici izvršne vlasti u našoj zemlji, osim Maksa Vebera i Bila Gejtsa, ponekad citirali delove OEBS-ovog ili nekog drugog izveštaja koji govori o masovnim kršenjima ljudskih prava na Kosovu za koje odgovornost leži na režimu u Beogradu.

Izdvojili biste se iz gomile vaših prethodnika ukoliko bi vam ovi izveštaji poslužili kao inspiracija da podržite osnivanje REKOM-a (regionalne komisije) koja bi, između ostalog, imala zadatak da napravi zvaničan poimeničan popis ubijenih tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije i time stali na put brojnim malverzacijama koje proističu iz nedostatka takve informacije.

Mi vam se obraćamo u ime generacije mladih koji ni na koji način ne mogu da budu odgovorni za ono što se tokom devedesetih godina prošlog veka dešavalo na Kosovu, ali duboko verujemo da imamo odgovornost da o zločinima iz prošlosti javno govorimo, da ih ne poričemo i da gradimo odnose sa vršnjacima iz regiona koji su, pre svega, bazirani na međusobnom poverenju.

Mi smo ove OEBS-ove izveštaje o Kosovu detaljno proučili, a nadamo se da ćete i vi u narednih godinu dana, dok predsedavamo ovom organizacijom, naći malo vremena da ih prelistate.

OEBS-ov izveštaj u dva toma je sa engleskog jezika preveo i u Srbiji objavio Fond za humanitarno pravo:

  • Izveštaj I: Stanje ljudskih prava oktobar 1998 – jun 1999. godine
  • Izveštaj II: Stanje ljudskih prava jun 1999 – oktobar 1999. godine

U nadi da će naši predlozi naići na vaše razumevanje!

Tim Inicijative mladih za ljudska prava!

 

U Beogradu,

16.1.2015