Regionalna mreža Inicijativa mladih za ljudska prava, organizator Samita mladih u Sarajevu, poziva Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i Upravu granične policije Srbije, da hitno reaguju i omoguće nesmetan tranzit za ljude sa Kosova koji putuju za Bosnu i Hercegovinu preko Srbije, a kojima su vlasti Bosne i Hercegovine odobrile vize.

Takođe, pozivamo Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine da reaguje, imajući u vidu da zabrana ‘izlaska iz Srbije’ za nekoliko aktivista koji su preko graničnih prelaza u Malom Zvorniku i Loznici pokušali da uđu u BiH, direktno šteti ugledu i interesu zemlje domaćina Samita.

Dodatno, pozivamo nadležne institucije Bosne i Hercegovine da se proces dobijanja viza za građane i građanke Kosova učini jednostavnijim. Nijedan govornik sa Kosova ni na dan početka Samita mladih u Sarajevu nije dobio pozivno pismo od strane Bosne i Hercegovine potrebno za vađenje vize, čime su učesnici Samita uskraćeni za mogućnost da o regionalnim problemima razgovaraju sa predstavnicima institucija i organizacija sa Kosova.

Smatramo apsurdnim da je pitanje izlaska građana i građanki Kosova iz Republike Srbije ograničeno na izlaze prema Evropskoj uniji, odnosno da u pojedinačnim slučajevima ulaska u Bosnu i Hercegovinu, vlasti Srbije odluku o dopuštenju izlaska prepuštaju slobodnoj oceni službenih lica na graničnim prelazima.

Samit mladih u Sarajevu, predstavlja nastavak regionalne saradnje mladih, započete na Samitu mladih u Beogradu 2009, nastavljenoj u Prišitini 2012. godine. U sklopu naših aktivnosti pokrenuli smo regionalne programe razmene mladih, izgradili mrežu za saradnju omladinskih ogranaka političkih stranka, okupili ključne mlade lidere zemalja zapadnog Balkana kako bi zajedničkim delovanjem pomogli naš put ka evropskim integracijama i demokratizaciji društva. Isključivanje dela učesnika/ica sa Kosova, zbog administrativnog propusta na graničnim prelazima, predstavlja lošu poruku, te samo ohrabruje one političke grupacije koje se protive dijalogu i saradnji. Imajući u vidu sve rečeno, tražimo hitnu reakciju vlasti Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i da se nadležnie službe izjasne po ovom pitanju, kako bi omogućili poštovanje slobode kretanja u čitavom regionu.

Ovim bi Zajednička deklaracija o uspostavljanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, potpisana od strane premijera Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Albanije na Samitu o Zapadnom Balkanu u Beču, dobila smisao u praksi i rešila osnovnu prepreku za mobilnost mladih u regionu.