Inicijativa mladih za ljudska prava Srbija (YIHR Srbija) i Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo (YIHR Kosovo) zahtevaju od pregovaračkih timova Beograda i Prištine da što pre objave dokument na srpskom i albanskom jeziku o razmeni i/lii otvaranju tajnih arhiva kako bi javnost, a pre svega porodice nestalih bile upoznate sa daljim koracima u potrazi za nestalim osobama.

Naše dve organizacije zahtevaju da Vlade Srbije i Kosova, uz posredstvo EU, kroz jedan sporazum utvrde saradnju svih institucija u pogledu rešenja pitanja nestalih iz kosovskog sukoba koji bi pored ostalog, jasno regulisao i uskladio nacionalne propise kako bi se pronašla i otvorila različita arhivska građa. Takav sporazum mora imati mehanizme kontrole, koje će osigurati EU kao fasilitator, kao i periodične izveštaje o implementaciji.

Takođe, potrebno je da Vlade Srbije i Kosova iniciraju izmene u krivičnom zakoniku, kao i u zakonima o nestalima, tako da prisilni nestanak postane posebno krivično delo shodno Konvenciji UN-a o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka kako bi se ubrzalo otkrivanje nestalih i procesuirali oni koji informacije skrivaju.