Da li u Srbiji sada više nego ikad postoje zabranjene teme? Da li je normalno da vođa jedne od desničarskih organizacija upadne sinoć na izložbu u Centru za kulturnu dekontaminaciju, otme mikrofon, negirajući ono o čemu ta izložba govori? Ili je, sa druge strane, dozvoljeno da se večeras održi koncert posvećen osnivaču neonacističke mreže koja okuplja desničare?

U isto vreme, ne prestaju napadi na reditelja predstave o Srebrenici “Kad mi ubijeni ustanemo”. Na stub srama stavljaju se reditelji i glumci i ponovo se postavljaju pitanja šta je u javnosti dozvoljeno, a šta ne, i ko i na koji način nešto prećutno odobrava.

O ovoj temi, kao i nasilju desničara koje već godinama prati festival “Mirëdita, dobar dan”, za Newsmax Adria govorila je Fiona Jelići iz Inicijative mladih za ljudska prava.