Edukacijom preko dve stotine učenica beogradskih srednjih škola Anti Trafiking Centar – Inicijative mladih je u periodu od novembra 2003. godine do januara 2004. okončao prvu fazu preventivih aktivnosti na suzbijanju trgovine ženama.

Najčešće žrtve trgovine u svrhu seksualne i radne eksploatacije su devojke uzrasta od 15 – 25 godina.  Prevencija kroz radionice u školama i program vršnjačkog obrazovanja biće u fokusu rada Anti Trafiking Centra za 2004. godinu koju su Ujedinjene Nacije proglasile godinom protiv ropstva u svetu.

U Srbiji su do danas postignuti značajni rezultati u borbi protiv trgovine ljudima: u Krivični Zakon Republike Srbije uveden je član 111b koji sankcioniše trgovinu ljudima, napravljen je nacionalni mehanizam za podršku ženama žrtvama trgovine, policija, pravosuđe, socijalne službe i nevladine organizacije su uključene u edukacije prema akcionom planu Republičkog tima za borbu protiv trgovine ljudima. Međutim, dugoročna asistencija ženama žrtvama trgovine, i upucivanje žrtava trgovine u institucije koje mogu pružiti psiho-socijalnu pomoć nije u potpunosti ostvarena, a broj ljudi kojima se sudi za ovo krivično delo ili koji su osuđeni se nije povećao.

Problem trgovine ženama se mora posmatrati u okvirima ljudskih prava i kršenja tih prava, migracije, korupcije, organizovanog kriminala. Anti trafiking centar – Inicijative Mladih  smatra da efikasna borba protiv ovog problema mora uključiti i rešavanje njegovih uzroka, prvenstveno teških ekonomskih i socijalnih uslova u zemljama porekla za žrtve trgovine.