Nakon petomesečne analize primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i pošto je formirana Kancelarija poverenika za informacije od javnog značaja, YIHR je pokrenula inicijativu podnošenja žalbi. Podneto je pet žalbi i to na rad ministarstva unutrašnjih poslova, finansija, pravde, prosvete i sporta Vlade Srbije, te Ministarstva odbrane SCG, jer su se ovi organi javne vlasti oglušili na zahteve YIHR da dostave tražene informacije. Žalbe su podnete povereniku Rodoljubu Šabiću 15. jula na sastanku koji je održan na njegovu inicijativu.