Najoštrije osuđujemo i izražavamo protest zbog napada koji se desio danas u centru Beograda na Bobana Stojanovića, aktivistu za ljudska prava LGBT osoba. Podsećamo da je ovo samo jedan u nizu napada. Dva nepoznata napadača fizički su napala Bobana Stojanovića koji je kao jedan od organizatora Parade ponosa i tokom ranijih godina bio često na meti nasilnika.

Prema poslednjim podacima kojima raspolaže organizacija Da se zna koja evidentira slučajeve nasilja i diskriminacije prema osobama drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta, u ovoj godini desilo se pet fizičkih napada. Od tog broja samo dva su prijavljena policiji što svedoči o visokom stepenu nepoverenja u državne institucije. To potvrđuju i prvi rezultati Centra za istraživanje javnih politika sprovedeno u prvoj polovini 2016. godine. Prema navodima istraživanja značajan broj ispitanika rekao je da se retko obraća policiji jer nema poverenja da će MUP reagovati na njihovo obraćanje.

Podsećamo i da napadi na aktiviste i aktivistkinje ostaju nerešeni te je neosporan zaključak da ne postoji politička volja za kažnjavanje nasilnika. Apelujemo na društvo da se aktivira i pobuni protiv sistemske disrkiminacije i potpunog ignorisanja nasilja.

Organizacije:

  • Inicijativa mladih za ljudska prava,
  • Gayten-LGBT,
  • ERA – LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey,
  • Civil Rights Defenders,
  • Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava,
  • Konsultacije za lezbejke – Gayten,
  • DA SE ZNA,
  • Parada Ponosa.