Author Archives for Katarina Šipoš

Balkanska Pandorina kutija

January 12, 2024 12:29 pm Published by Leave your thoughts

Petrovo Selo i operacija “Hladnjača’’ balkanska je Pandorina kutija. U frakciji istorije gde skrivanje tela znači skrivanje zločina, gde je telo svedeno na dokaz o surovosti, gde se hladnjače bacaju u dubine jezera i olupine pale zarad političkog interesa… tamo je muk, i tama i zaborav, tamo gde je jedini dokaz dunavski vetar; tamo je Tekija i tamo je i dalje mesto zločina - neobeležena masovna grobnica kosovskih Albanaca čija je nesrećna sudbina svedena na nekoliko slova na zvaničnom dokumentu - Dubina II.