Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) zahteva od Tržišne inspekcije da postupi po prijavi povodom odbijanja firme “Alma Quattro” da postavi bilborde sa umetničkim fotografijama o zločinu u Srebrenici. U okviru svojih aktivnosti YIHR realizuje veliku kampanju obeležavanja deset godina od zločina u Srebrenici. U okviru kampanje postavljeni su bilbordi autora Tarika Samaraha koji podsećaju građane na taj zločin.

Kampanja YIHR-a trebalo je da se realizuje preko preduzeća „Alma Quattro d.o.o.“, Beograd koje se bavi izdavanjem prostora na reklamnim panoima-bilbordima. Iz tog razloga održan je sastanak YIHR-a i Alma Quattro na kojem je dogovoren početak kampanje za 27. jun 2005. godine. Međutim, 24. juna, tri dana pre početka kampanje, zaposleni u Alma Quattro Miloš Golijanin, obavestio je putem e-mail-a YIHR da je upravni odbor kompanije odlučio da obustavi već dogovoren posao reklamiranja kampanje. Ovu odluku Upravni odbor preduzeća „Alma Quatro“ je po sopstvenim rečima zasnovao „na činjenici da tema kampanje predstavlja izuzetno delikatno političko pitanje koje prevazilazi komercijalne svrhe za koje je mreža naše kompanije namenjena.“

Ovakvim poslovnim potezom preduzeće Alma Quatro je izvršilo povredu obaveze pružanja usluga bez diskriminacije, otvoreno saopštavajući da iza odbijanja posla stoje politički razlozi. Time je prekršen član 11. Zakona o zaštiti potrošača, koji zabranjuje diskriminaciju prilikom pružanja usluga potrošačima.  Napominjemo da je kampanja ipak otpočela i da agencija za outdoor oglašavanje „Akzent media“ nije imala nikakav problem da fotografije postavi na svoje bilborde.

YIHR je pre stupanja u pregovore sa preduzećem Alma Quattro proučila i opšte uslove poslovanja ovog preduzeća.

U članu 6.5 Opštih uslova poslovanja stoji da komitent ne sme izlagati „nezakonit i nemoralan sadržaj.“ S obzirom da se UO Alma Quattro pozvao upravo na Opšte uslove iz toga jasno proizlazi da članovi Upravnog odbora tog preduzeća smatraju da je obeležavanje i podsećanje na deset godina od genocida nad više od 8.000 ljudi nezakonit ili nemoralan čin.   

Na osnovu iznesenih činjenica Inicijativa mladih za ljudska prava zahteva od Tržišne inspekcije da zaštiti prava potrošača i da preduzme sve zakonske mere kako bi preduzeće Alma Quattro bilo prekršajno kažnjeno.