Svetski omladinski pokret za demokratiju (WYMD) osuđuje kidnapovanje i prisilnu mobilizaciju Ulvija Hasanlija (Ulvi Hasanli), borca za ljudska prava i člana Nida građanskog pokreta, koga su otele vlasti u Azerbejdžanu.

6zOik1rt

Hasanli je prošao medicinski pregled septembra 2016. Rezultat pregleda pokazao je da on ima reumatizam i srčane problem. Zato mu je Vojna komisija u gradu Ganja dopustila odlaganje odlaska u vojsku do 2019. godine. Ipak, Ulvi je primio pismo od Vojne komisije i otišao na još jedan pregled. Ultrazvučnim pregledom otkriven je kamen u bubregu i upala. Određen mu je još jedan pregled. Tokom poslednjeg pregleda 25. oktobra, dijagnoze nisu sadržale gore pomenute zdravstvene probleme. Umesto toga, naznačeno je da je Ulvi Hasanli potpuno zdrav.

Njega je u Komesarijat odvela vojna policija, na kardiologiju gde ga je poslao Vojni Komesarijat na pregled 26. oktobra. Odatle, on je na silu poslat na prve linije fronta.

Kako ovo nije prvi slučaj represije nad članovima Nida, jasno je da ovaj akt vlasti Azerbejdžana politički motivisan kako bi nasilno onemogućio Hasanlijev rad i obeshrabrila ostale borce za ljudska prava u njihovoj stalnoj borbi za demokratsko društvo.

WYMD, kao mreža koja podržava razvoj održivih demokratskih pokreta na svetskom nivou, podržava I građanski pokret Nida u njihovom zahtevu da Hasanli bude otpušten iz vojne službe i da mu se pruži adekvatan medicinski pregled i lečenje.

Takođe podstičemo i druge borce za ljudska prava, kao i međunarodne organizacije, da izraze solidarnost i pridruže se glasovima slobode protiv svih represivnih režima.