Inicijativa mladih za ljudska prava izražava duboku zabrinutost zbog postavljenja Miše Vacića na javnu funkciju, na mesto savetnika direktora u kancelariji za Kosovo i Metohiju. 

Inicijativa strahuje da imenovanje Vacića, koji je u javnosti poznat po svojim ekstremno nacionalističkim i desničarskim vrednostima i stavovima, nažalost predstavlja samo jedan od elemenata pomeranja državne politike radikalno udesno.

Vacić je svoju politiku prema Kosovu najjasnije definisao kao jedan od lidera postavljanja barikada na prelazima Jarinje i Brnjak, kada je konfrontirao svoju grupu ekstremnih nacionalista sa celim svetom, i radikalizovao protest do te mere da su pored sukoba sa snagama KFOR čak napadnuti i ministri srpske vlade.

Posebno obeshrabruje činjenica da se ta informacija u javnosti pojavljuje u danima kada direktor Kancelarije za KIM Marko Đurić obnavlja jednu od najopasnijih tradicija koja je u više navrata imala tragične posledice – podelu na “dobre i loše Srbe” – nazivajući sve one koji mu nisu apsolutno poslušni “Mustafinim Srbima”. Istovremeno se za članicu Odbora Agencija za borbu protiv korupcije predlaže Danica Marinković koja je u svojstvu istražnog sudije Okružnog suda u Prištini tokom devedesetih i kasnijim svedočenjima pred Haškim tribunalom, negirala torturu nad albanskim stanovništvom i snažno branila državnu politiku prema kosovskim Albancima.

Inicijativa podseća da je Vacić pravosnažno osuđen zbog diskriminacije LGBT osoba na uslovnu kaznu zatvora, za koju još uvek nije istekao rok provere. Inicijativa smatra da je primanjem Vacića u radni odnos prekršen Zakon o radnim odnosima u državnim organima, koji u članu 6. jasno određuje da se u radni odnos ne može primiti lice koje je osuđeno za “kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu”, što diskriminacija svakako jeste.

Inicijativa očekuje da Vlada Srbije napravi odlučan otklon od ekstremnog nacionalizma kao vrednosti koja je trenutno preovlađujuća u odnosima sa Kosovom, i da se sa još više napora posveti dijalogu i suočavanju sa teškim posledicama kojima je ta ideologija opteretila društva na Balkanu. Inicijativa veruje da to ne treba biti posledica pritiska međunarodne zajednice, već izraz autentične potrebe srpskog društva za najboljim mogućim regionalnim odnosima.