Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa) uputila je danas pisma predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti u kojima nudi predloge za unapređenje predstojećeg unutrašnjeg dijaloga o Kosovu. Dijalog ne sme biti isceniran radi forme, već predstavlja jedinstvenu priliku da odnos srpskog društva prema Kosovu prestane da se zasniva na mitovima i falsifikovanju realnosti.

U pismu predsednici Vlade Ani Brnabić, koja je najavila formiranje radne grupe Vlade za unutrašnji dijalog, predlaže se da radna grupa u svom radu obrati posebnu pažnju na četiri principa: 1)  Inkluzivnost: Radna grupa mora biti otvorena za sve aktere – od institucija države Srbije, čija je to obaveza, do zainteresovanih aktera civilnog društva; 2)  Odgovornost: Na prvom mestu, predstavnici državnih institucija moraju preuzeti odgovornost za određeni predlog politike ka Kosovu; 3)  Ravnopravnost među neinstitucionalnim akterima: Stav Srpske pravoslavne crkve ili Srpske akademije nauka ne sme važiti više od stavova drugih aktera civilnog društva, i obrnuto. 4)    Transparentnost: Zbog osetljivosti teme, kao i njenog značaja za budućnost zemlje, sednice Radne grupe moraju imati TV prenos kako bi javnost bila upućena u njen rad. Takođe, institucija koja bude zadužena za facilitaciju dijaloga, nakon svake sednice mora objavljivati stenogramske beleške kao i zaključke sednica.

Od predsednice Narodne skupštine Maje Gojković, Inicijativa je zatražila zakazivanje posebne sednice parlamenta o Kosovu, uz prisustvo predsednika Republike, predsednice i članova Vlade, ali i zainteresovanih predstavnika civilnog društva, kako bi svoju ulogu i odgovornost u unutrašnjem dijalogu preuzela i Narodna skupština.

Inicijativa je uputila pismo i svim narodnim poslanicima i poslanicama, u kome je predstavila principe na kojima bi dijalog trebalo da bude zasnovan, a koji su sastavni deo Inicijativinog Vodiča za unutrašnji dijalog.

Inicijativa će nastaviti da insistira na uverenju da se posledice ratne prošlosti mogu istinski prevazići jedino kroz proces suočavanja sa prošlošću, odnosno priznavanjem odgovornosti za pogrešnu politiku i počinjene zločine. Očekujemo od političkih lidera, bez obzira na to da li su trenutno u vlasti ili opoziciji, da učestvuju u dijalogu sa ambicijom da više nijedna generacija mladih u našim društvima ne bude izgubljena kao posledica pogrešne, nerazumne, jalove ili kukavičke politike.