fbpx

Alternativni dijalog

Studenti iz Prištine Alfred Beka i Enver Ramadani su od 21. do 23. juna kao učesnici projekta Inicijative mladih za ljudska prava „Alternativni dijalog Kosovo – Srbija“ posetili Beograd. Ovaj Projekat je podržala organizacija The Balkan Trust for Democracy.

0 komentara

Beograd- Radionica “Stanje poricanja – suočenje sa prošlošću”

Radionica “Stanje poricanja – suočenje sa prošlošću” u okviru realizacije projekta “War Crimes Trials” održana je 17. jula 2004. godine u 17 h u prostorijama Inicijative mladih za ljudska prava. Radionici je prisustvovalo 15 mladih ljudi, uglavnom studentata Beogradskog univerziteta. Projekat se implementira na više nivoa (praćenje suđenja za ratne zločine pred domaćim sudovima, formiranje Biblioteke mira i održavanje radionica sa mladima na temu stanja poricanja u suočavanju sa prošlošću).

0 komentara