fbpx

Beograd- Radionica “Stanje poricanja – suočenje sa prošlošću”

Radionica “Stanje poricanja – suočenje sa prošlošću” u okviru realizacije projekta “War Crimes Trials” održana je 17. jula 2004. godine u 17 h u prostorijama Inicijative mladih za ljudska prava. Radionici je prisustvovalo 15 mladih ljudi, uglavnom studentata Beogradskog univerziteta. Projekat se implementira na više nivoa (praćenje suđenja za ratne zločine pred domaćim sudovima, formiranje Biblioteke mira i održavanje radionica sa mladima na temu stanja poricanja u suočavanju sa prošlošću).

0 komentara

Put suočenja sa prošlošću

Radionicom i televizijskom debatom o radu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Inicijativa mladih je u Novom Pazaru nastavila realizaciju jednogodišnjeg projekta koji ima za cilj informisanje građana o suđenjima za ratne zločine. U saradnji sa lokalnom nevladinom organizacijom Urban IN, kao i međunarodnim organizacijama Outreach program ICTY, UNDP i OEBS, održana je 30. juna radionica sa oko trideset učesnika, kao i televizijska debata na Regionalnoj televiziji Novog Pazara.

0 komentara