fbpx

Kako se obratiti Zaštitniku građana?

Vodič kroz instituciju Zaštitnika građana sadrži objašnjenja i pojednostavljenja institucije ombudsmana, odnosno Zaštitnika građana. Vodič koji je kreirala Inicijativa mladih za ljudska prava treba da vam posluži da razumete zašto institucija Ombudsmana postoji, zašto je formirana, na koji način štiti vaša prava, koje su joj nadležnosti i kako putem Zaštitnika građana možete zaštititi svoja prava.

0 komentara