fbpx
Zatvoren poziv

“Šta smo nasledili?” OTVOREN POZIV ZA MLADE UMETNIKE/CE

Inicijatva mladih za ljudska prava, Građanske inicijative, Integra NGO i Human Rights Education Youth Network (HREYN) pozivaju mlade umetnike/ce sa Kosova i iz Srbije da se prijave za učešće u kreiranju kolaborativnih umetničkih dela čime bi doprineli prekograničnoj saradnji i kulturnoj razmeni dva društva. Program okuplja 18 mladih umetnika/ca (9 iz Srbije i 9 sa Kosova) koji su zainteresovani za odnose Kosova i Srbije i koji su željni saradnje i kritičkog posmatranja savremenog konteksta.

Tema za kolektivni i kolaborativni komad je mir i pomirenje i očuvanje i slavljenje zajedničkog kulturnog nasleđa dva društva. Pitanje na koje treba odgovoriti krajnjim produktom je “Šta smo nasledili?”. Umetnici/ce će sami odabrati formu i imaće slobodu da definišu pristup i konkretnu temu u ovom okviru.

Saradnja učesnika/ca će biti omogućena na petodnevnom sastanku u Beogradu, koji će se održati od 04. do 09. aprila 2024. godine. Izabrani/e umetnici/ce će imati priliku da diskutuju i definišu svoje ideje uz podršku iskusnih mentora i mentorki.

Kao organizacije koje u svom fokusu imaju mlade, želimo da pružimo mogućnost mladim umetnicima/cama da podele svoje poglede na napredak kada ja u pitanju odnos Srbije i Kosova i način na koji vide budućnost komšijskih naroda čija skorašnja istorija i trenutna politička situacija otežavaju mogučnost mladih da žive, rade i koegzistiraju zajedno.

Mladim umetnicima/cama sa Kosova i iz Srbije će se pridružiti dvoje kolega iz Italije i Gruzije kako bi sa učesnicima/cama diskutovali o svojim pogledima na odnose između Kosova i Srbije i kako bi razmišljali o svojim perspektivama kao svoji vršnjaci koji rade na realizaciji svojih ideja.

Finalni produkti će biti predstavljeni javnosti u Beogradu, u junu/julu 2024. godine.

Od učesnika/ca je očekivano da budu prisutni svih pet dana sastanka u Beogradu i da aktivno učestvuju u procesu razvoja ideja i stvaranja finalnih produkata. Takođe, učesnici/ce bi trebalo da učestvuju u konsultativnim online sesijama nakon sastanka ukoliko je moguće. Radni jezik programa je engleski.

Putni troškovi, hrana i smeštaj tokom sastanka u Beogradu će biti u potpunosti pokriveni od strane organizatora. Organizatori će takođe obezbediti budžet za produkciju kolaborativnih produkata.

Timeline

17. mart 2024 – Rok za podnošenje prijava
20. mart 2024 – Finalna selekcija kandidata
04. do 09. april 2024 – Petodnevni sastanak u Beogradu
Jun/Jul – Izložba

Da biste se prijavili za učešće neophodno je da nam popunite formu koja se nalazi na ovom linku (na engleskom jeziku).

Kontakt mail: [email protected]

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Education and Culture Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.