“Srušene kuće – uništeni životi” naslov je humanitarne izložbe fotografija Dževada Koldžića koja je, u sardanji sa Odborom za ljudska prava i humanitarnu djelatnost Priboj, otvorena u Kulturnom centru REX 15. juna 2004.

Pre otvaranja izložbe održana je panel diskusija na kojoj su učestvovali: Dragoljub Todorović, advokat Fonda za humanitarno pravo,  Džemail Halilagić, predsednik Odbora za ljudska prava i humanitarnu djelatnost – Priboj, Behudin Hodžič, član porodice žrtava ratnog zločina, Antonela Riha, novinarka B92, Dževad Koldžić autor fotografija, i Andrej Nosov, izvršni direktor Inicijative mladih za ljudska prava.

Otvaranju iozložbe fotografija prisustvovalo je 10 članova porodica žrtava ratnog zločina počinjenog u oktobru 1992. godine, kada su srpske oružane snage otele 17 Bošnjaka iz autobusa u Mioču (selo na granici Srbije i Bosne i Hercegovine) i svirepo ih ubile na očigled građana u Višegradskoj banji (mesto na teritoriji BiH koju su u to vreme kontrolisale srpske snage). I pored presude Okružnog suda u Beogradu, država Srbija još uvek nije priznala zločin; članovi porodica žrtava žive u katastrofalnim uslovima, dok se odgovorni za ovaj ratni zločin slobono šetaju.

Izložba je bila prodajnog karaktera a sav prikupljeni novac namenjen je obnovi kuća srušenih u Sandžaku tokom devedesetih. Inicijativa mladih nastavlja prikupljanje sredstava za ovu dobrotvornu akciju.