Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa) ocenjuje pozitivnom izjavu premijera Aleksandra Vučića u kojoj kaže da će Srbija na skupu u Berlinu predložiti formiranje unije mladih po uzoru na Francusko-nemačku Kancelariju za mlade (OFAJ-DFJW).

Od svog osnivanja 2003. godine, Inicijava sprovodi programe razmene mladih između Crne Gore,  Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova i Srbije. Poslednjih nekoliko godina u fokusu rada Inicijative je i zagovaranje formiranja tela sličnog francusko-nemačkom modelu, koje bi prevashodno imalo za cilj uspostavljanje novih veza među mladima u regionu i intenziviranje procesa pomirenja i suočavanja sa prošlošću. Podršku ovoj inicijativi je pre godinu dana dao i predsednik Republike Hrvatske Ivo Josipović.

Inicijativa podseća da je jedan od ključnih doprinosa Francusko-nemačke Kancelarije za mlade upravo suočavanje sa prošlošću i pomirenje. Tri principa koja je premijer Vučić naveo: tolerancija, solidarnost i saradnja jesu od izuzetnog značaja, ali se prilikom formiranja ovakvog tela, ni u kom slučaju ne smeju prenebregnuti posledice naše ratne prošlosti.

Jedan od ključnih zadataka ovog tela mora biti uspostavljanje novih veza među mladima u regionu koje će biti zasnovane na poznavanju činjenica o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije što je ujedno i neophodan uslov za uspostavljanje buduće saradnje i ključan korak na putu pomirenja.

Osnivanje ovakve institucije mora biti rezultat saradnje svih državnih institucija u celom regionu kao i nevladinih organizacija koje na procesu uspostavljanja regionalne saradnje i stvaranju novih veza među mladima u regionu aktivno rade već 20 godina.