Na sastanku sa potpredsednikom Vlade Crne Gore Rafetom Husovićem regionalna mreža Inicijative mladih za ljudska prava predstavila je inicijativu za institucionalizaciju programa razmene mladih u zemljama Zapadnog Balkana. Ovaj program bi trebalo da angažuje vlade zamalja u regionu da osnuju telo za razmenu mladih sa ciljem da se doprinese smanjivanju predrasuda među postkonfliktnim generacijama.

Predstavnici Inicijative iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Srbije i Crne Gore su govorili o svom desetogodišnjem iskustvu prekograničnog povezivanja mladih i izneli probleme koje su uočili u njihovoj komunikaciji u regionu. Ovi problemi se najefikasnije mogu rešiti ako bi se vlade država u regionu posvetile otvaranju zvaničnih kanala komunikacije među mladima koji bi uključivali razmene među osnovnim i srednjim školama, univerzitetima, mladim umetnicima, sportistima, aktivistima nevladinog sektora.

Gospodin Husović se složio da je nepohodna veća mobilnost mladih među zemljamam u regionu, ali i unutar samih zemalja. On je pružio punu podršku osnivanju ovakvog programa i dodao da će pomoći u obezbeđivanju budžetskih sredstava za program razmene u sledećoj godini. Na sastanku je zaključeno da je poželjno iskoristiti dobrosusedske odnose koje Crna Gora neguje sa svim zemljama u regionu, kako bi ova inicijativa naišla na podršku i u drugim državama.

Poseta Vladi Crne Gore organizovana je za vreme regionalnog sastanka na kojem su se predstavnici pet Inicijativinih kancelarija okupili u Podgorici sa ciljem da razgovaraju o mogućnostima osnivanja regionalnog programa razmene mladih, potencijalnim preprekama, ali i prednostima za ispunjavanje ovog cilja.