fbpx

Rajoni

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (YIHR) është një rrjet rajonal i organizatave joqeveritare, selitë e së cilës gjenden në Beograd (Serbi), Zagreb (Kroaci), Podgoricë (Mali i Zi), Sarajevë (Bosnja Hercegovinë) dhe Prishtinë (Kosovë).

Kroaci

Eugena Kumičića 8, 10000 Zagreb
+385 98 552976
[email protected]

Mëso më shumë
.hr

Serbi

Dobračina 4, 11000 Beograd
+381 11 30 35 145
[email protected]

Mëso më shumë
.rs

Bosnja Hercegovinë

Mula Mustafe Bašeskije 8/4, 71000 Sarajevo
+387 33 219 047
[email protected]

Mëso më shumë
.ba

Mali i Zi

Studentska ulica Lamela 8, br. 5, 81000 Podgorica
+382 20 513 687
[email protected]

Mëso më shumë
.me

Kosovë

Gustav Mayer 6, 10000 Priština
+381 38 248 509
[email protected]

Mëso më shumë
.ks