Između 11 i 84% aplikanata diskriminisano na rasnoj osnovi na tržištu rada: alarmantno stanje

Od januara do aprila 2016. godine European Grassroots Antiracist Movement (EGAM) sproveo je kampanju testiranja da proceni nivo rasne diskriminacije na tržištu rada u Evropi. Rezultati su vidljivi na grafici ispod:

infographic - levels of racial discrimination (2)

Diskriminacija na rasnoj osnovi je nezakonita i predstavlja veliku povredu važnih vrednosti jednakosti i slobode koje bi trebalo da se nalaze u središtu naših demokratija.

U vremenu društvene krize, nekim osobama postaje teže da pronađu posao, samo zbog njihovog porekla i okruženja, pa su gurnuti na margine naših društava.

Ovi rezultati ipak nisu u potpunosti iznenađujući, jer se rasizam tokom proteklih godina širio Evropom na političkom nivou, i to od strane nekih vodećih mislilaca, ali i u okviru populacije uopšte, pošto akcije od strane civilnog društva kao i nacionalnih i evropskih institucija nisu bile dovoljno odlučne da se bore protiv ove pojave. Kakve god naše pozicije bile, odgovornost nam je da delujemo i učinimo naša društva pravednijima.

U skladu sa tim EGAM podstiče različite aktere zainteresovane za preduzimanje inicijative na sledeće načine:

Nevladine organizacije:

 • Da pokrenu antidiskriminacione kampanje, na primer, koristeći testiranje.
 • Da podnesu žalbe protiv pojedinaca i institucija odgovornih za diskriminaciju.
 • Da stvore antidiskriminacione odseke kako bi podržali žrtve.
 • Da obrazuju ljude o antidiskriminaciji na formalan i neformalan način.

Lokalne i nacionalne vlasti:

 • Da finansiraju NVO kako bi oni mogli da sprovode antidiskriminacione kampanje.
 • Da odbiju sve pozive za tendere od strane kompanija koje sprovode diskriminaciju.
 • Da organizuju treninge za državne službenike, naročito za sudske organe i policiju.
 • Za Vlade, da usvoje politiku penala, podstičući sudove da obrate naročitu pažnju na slučajeve diskriminacije.

Kompanije:

 • Da organizuju antidiskriminacione treninge za zaposlene.
 • Da finansiraju NVO koje bi sprovodile kampanje testiranja kod njih.

Parlamente:

 • Da usvoje zakone koji prepoznaju testiranje kao dokaz diskriminacije na sudu, kao i da poboljšaju antidiskriminacione zakone.

Evropskim instutucijama:

 • Da finansiraju NVO kako bi oni mogli da sprovode antidiskriminacione kampanje
 • Da traže od država da, prateći primer Nacionalne strategije za integraciju Roma, prezentuju i implementiraju jasne strategije kako bi se borile protiv diskriminacije na rasnoj osnovi.

Kontakt osoba:

Christopher Metz, projektni menadžer

Telefon: +33783312847 / Mejl: [email protected]

Kampanja situacionog testiranja rasne diskriminacije na tržištu rada Evrope sprovedena je od strane EGAMa, uz učešće sledećih organizacija: Zara (Austrija), Mrax (Belgija), Bugarski helsinški odbor (Bugarska), Češki helsinški odbor (Češka ), SOS Mod Rasizam (Danska), SOS Racisme (Francuska), Amadeu Antonio Stiftung (Nemačka), Netzwerk Rassismus-und Diskriminierungsfreies Bayern eV (Njemačka), SOS Razzismo (Italija), Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo (Kosovo), Građanska alijansa (Crna Gora), Inicijativa mladih za ljudska prava (Srbija), Ekvilib institut (Slovenija), Malmo Mot Diskriminering (Švedska), IHD – ljudska prava Association (Turska), Institut za podsticanje partnerstva i održivi razvoj (Ukrajina)