Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa) poziva državne organe Republike Srbije da, u skladu sa Krivičnim zakonikom, procesuiraju sve huligane koji su za vreme fudbalske utakmice Srbija – Albanija upali na teren stadiona Partizana. Zabrinjavajući su televizijski snimci na kojima se vide pripadnici policije koji posmatraju Ivana Bogdanova kako šeta sportskim terenom sa grupom navijača, bez odgovarajuće reakcije.

Inicijativa insistira da se zabrani prisustvovanje sportskim događajima svim huliganima koji su ušli na teren, i da se doslednom primenom zakona započne ozbiljan posao suzbijanja nasilja na sportskim događajima, koje je u Srbiji endemska pojava. Inicijativa podseća da je maksimalna zaprećena zatvorska kazna za kolovođu grupe koja uđe na sportski teren i napadne učesnike sportske priredbe 12 godina zatvora.

Takođe, Inicijativa veruje da je politička i moralna obaveza nosilaca državnih funkcija i ostalih javnih ličnosti da rade na smirivanju tenzija nastalih u vezi sa utakmicom, koje su izazvane neodgovornim potezima aktera sa obe strane i lošom organizacijom utakmice, praćenom bezbednosnim propustima. Stvaranju dodatnih tenizija doprinela je i zapaljiva retorika u medijima, prenošenje netačnih ili neportvrđenih informacija i generalno izveštavanje u duhu ekstremnih podela.

Na dan utakmice tenzije su se osećale i van stadiona Partizana. Na ulicama Beograda zapaljivu atmosferu su kreirali ekstremno nacionalistički povici navijača, puni govora mržnje prema Albancima. Dodatni strah u pojedinim slučajevima stvarala je i policija. Grupu od pet Albanaca, državljana Republike Srbije, koji su boravili u Beogradu zbog priprema za izbore za nacionalne savete, u samom centru grada duže od jednog časa policija je ispitivala zbog pretpostavke da su navijači Albanije. Naočigled prolaznika, uključujući i navijačke grupe, od momaka iz Preševa i Bujanovca tražili su da predaju zastave Albanije i druge navijačke rekvizite, a nakon što kod njih ništa slično nisu pronašli, posle dužeg ubeđivanja, pristali su da ih otprate do autobuske stanice, shvativši da su ih dugim pretresanjem izložili prevelikoj pažnji okoline.

Inicijativa poziva državne organe Republike Srbije da se nakon jučerašnjih incidenata napokon krene sa realizacijom mera za unapređenje položaja albanske nacionalne manjine u Srbiji, posebno stanovnika Preševske doline. Inicijativa apeluje i da se u duhu regionalne saradnje nastavi unapređenje odnosa Srbije sa Kosovom i Albanijom.