Viši sud u Beogradu je prvostepenom presudom od 19. septembra 2018. godine u parničnom postupku Anite Mitić, kao tužilje, protiv tuženih Insajder Tima (izdavača “Informera”) i Dragana J. Vučićevića, utvrdio da objavljivanjem informacija u izdanju dnevnog lista “Informer” od 19. januara 2017. godine, u tekstu “Fašisti napadaju” povređeno pravo na zabranu govora mržnje iz člana 75. Zakona o informisanju.

Tuženi Vučićević se prema presudi obavezuje da isplati 100.000 dinara kao naknadu nematerijalne štete za govor mržnje, povredu ugleda i časti Anite Mitić, kao i 71.000 dinara kao naknadu za troškove trajanja parničnog postupka.

Sud je takođe u presudi izneo stav da predmetni tekst “Informera” predstavlja govor mržnje ne samo prema Aniti Mitić, već i prema organizaciji Inicijativa mladih za ljudska prava, kao i svim njenim članovima, naročito prema onima koji su bili na tribini u Beški.

Sudske odluke, pogotovu one koje štite građane od govora mržnje predstavljaju osnov vladavine prava, a ova odluka, iako nepravosnažna, predstavlja jedan od retkih primera gde su jasno objašnjeni i sankcionisani termini koji se često koriste u sada već svakodnevnom rečniku govora mržnje u Srbiji. Tako je u obrazloženju ove presude, Sud objasnio i sankcionisao upotrebu sledećih termina kao govor mržnje: 

  • Termin “Šiptar” se smatra politički nekorektnim i uvredljivim sadržajem u srpskom jeziku za pripadnike albanske nacionalnosti koji žive na Kosovu i Metohiji. Takođe, nazvati nekog Srbina “Šiptarom”, prema stavu suda, isto je kao i označiti nekog ko se bori protiv nacionalnog interesa;
  • Termin “jurišnici” koji je korišćen u predmetnom tekstu Informera da označi članove Inicijative mladih za ljudska prava, sud je okarakterisao kao govor mržnje s obzirom da je, prema stavu suda, Inicijativa organizacija koja se, upravo suprotno, bavi zaštitom ljudskih prava i demokratije;
  • Sud je pri stavu da je sporni tekst predstavljao nameru da odgovorni urednik lista “Informer” označi aktiviste Inicijative mladih za ljudska prava kao “neprijatelje i opasnost za Republiku Srbiju”, što je sud utvrdio kao poziv na nasilje nad aktivistima među kojima je bila i Anita Mitić.
  • Takođe, iznošenjem optužbi “Informera” da Inicijativa mladih za ljudska prava kao i druge organizacije “izazivaju opšti haos pred izbore”, vode “tzv. specijalni rat”, kao i korišćenjem izraza “fašisti” za aktiviste Inicijative, sud je obrazložio da su ovi izrazi korišćeni sa namerom da se određena grupa lica označi kao “opasnost po državu” i time kod građana stvori prezir prema toj grupi i tako opravda diskriminacija, neprijateljstvo i eventualno nasilje nad grupom odnosno aktivistima Inicijative mladih za ljudska prava.
  • Sud je takođe ukazao da upotreba termina ”šiptari”,  “soroševsko šiptarska organizacija” i “specijalni rat” predstavlja govor mržnje kao i prekršaj obaveze novinara da neguje kulturu etike i javne reči. Upotrebu ovih termina u spornom tekstu, sud je okarakterisao i kao povredu zabrane govora mržnje zbog političkih i drugih uverenja, vrednosti i ciljeva za koje se zalaže Inicijativa mladih za ljudska prava kao i Anita Mitić. Posebno je važno istaći, da se sud, pored Zakona o javnom informisanju i Ustavu Republike Srbije, u zaštitu prava na političko uverenje pozvao i na član 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.
  • Sud je takođe utvrdio da je objavljivanjem teksta prekršeno i načelo političkog pluralizma kao osnova demokratskog društva, kao i Ustavom garantovanog prava na slobodu političkog uverenja, slobodu mišljenja i izražavanja tog mišljenja.

Podsetimo da su ovo izrazi koje i danas koriste predstavnici javne vlasti i političkih partija i pojedini narodni poslanici kako prema svojim oponentima, tako i prema građanima drugačijih uverenja, drugim organizacijama civilnog društva tako i prema medijima koje smatraju “neprijateljskim”.

Bez namere da utičemo na sud, Inicijativa izražava nadu da će ova presuda biti potvrđena u drugom stepenu kao i prvostepena presuda koju je Inicijativa kao organizacija takođe dobila protiv Dragana J. Vučićevića u julu ove godine. Potvrđivanjem ovih presuda stvoriće se uslovi za to da svako ko druge etiketira kao “izdajnike”, “šiptare”, naziva ih “jurišnicima”, “fašistima” u kontekstu poput spornog teksta, ne može proći nekažnjeno.

U konkretnom slučaju i bez obzira na nepravosnažnost presude, a pozivajući se na činjenice koje je utvrdio Viši sud, zahtevamo od Aleksandra Vučića, Nebojše Stefanovića i Vladimira Gaka, kao javnih funkcionera i članova SNS-a, koji su i pre i nakon objavljivanja spornog teksta koristili izraze “jurišnici”, “jurišni odredi” i “fašisti” da javno obrazlože zašto su obmanjivali javnost i širili govor mržnje prema Aniti Mitić i aktivistima Inicijative mladih za ljudska prava, a sve u ime podrške osuđenom ratnom zločincu Veselinu Šljivančaninu.

Dodatni značaj ove presude jeste i u tome što postavlja branu za povredu ličnosti, dostojanstva i integriteta kao oblika govora mržnje prema braniteljima i braniteljkama ljudskih prava, a među koje svakako spada i Anita Mitić. Na meti kampanja govora mržnje i ugrožavanja bezbednosti uglavnom su  žene poput Sonje Biserko, Nataše Kandić, Jelene Milić, Borke Pavićević, Žena u crnom i drugi branitelji i braniteljke ljudskih prava. 

Tekst presude možete pročitati ovde. 

Saopštenje je ažurirano 20. decembra 2018. Drugostepenu presudu možete pročitati ovde.