Poštovani gospodine Vasiljeviću, Povodom informacije da je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu zakazana tribina „Istina o Srebrenici-deset godina posle oslobođenja“ zahtevamo od Vas da zabranite ovu manifestaciju zbog širenja rasne, nacionalne, verske i svake druge mržnje i netrpeljivosti. Tribina se organizuje 19. aprila u 19 sati u amfiteatru Pravnog fakulteta, a u organizaciji studentske grupe NOMOKANON.

U godini kada se obeležava deseta godišnjica najvećeg zločina u Evropi posle Drugog svetskog rata sramno je da jedna obrazovna institucija dozvoljava da se pod njenim okriljem održavaju ovakve tribine koje vređaju dostojanstvo hiljada porodica koje su izgubile svoje članove u srebreničkom masakru. Podsećamo Vas da je presudom Radisavu Krstiću u Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju u Hagu utvrđeno da je na području Srebrenice izvršen genocid nad bošnjačkim stanovništvom. Pokušaji profašističkih organizacija kao što je udruženje „Nomokanon“ da relativizuju ove strašne zločine i da odbrane politiku zločina i progona na nacionalnoj osnovi predstavljaju udarac na same temelje društva. Podrška jednog dela obrazovnih institucija u vidu davanja prostora za delovanje ovih grupa je jasan signal da su nosioci zajedničkog zločinačkog poduhvata ne samo oni kojima se danas sudi u Hagu ili pred domaćim sudovima već i dobar deo tzv. akademske javnosti. Taj deo javnosti, danas uglavnom okupljen na Pravnom, Filozofskom i Filološkom fakultetu nanosi i dalje nepopravljivu štetu ovoj zemlji i gura je u nove zločine.

Smatramo Vas lično odgovornim za pružanje prostora namenjenog obrazovanju budućih pravnika, profašističkim grupacijama koje se javno rugaju žrtvama najstrašnijih zločina. Iz amfiteatara koji nose imena velikana srpskog prava Slobodana Jovanovića, Živojina Perića ili Đorđa Tasića danas se širi fašistička ideologija krvi i tla i veliča se genocid i ratni zločin. Ovo nije prvi put da se Pravni fakultet otvoreno stavlja na stranu nosilaca zločinačke politike režima Slobodana Miloševića i da brani počinioce najtežih krivičnih dela. To već godinama čine kako pojedini profesori tako i sama institucija kroz organizovanje i podršku brojnim fašističkim grupama na fakultetu.

Kao odgovorno lice na Pravnom fakultetu snosite punu odgovornost za sve što se na njemu dešava. Pošto pretpostavljamo da Vam je poznato da je širenje rasne, verske i nacionalne mržnje krivično delo, upozoravamo Vas da ćete jednoga dana kada Srbija bude pravna država snositi pravne konsekvence za pružanje pomoći u izvršenju krivičnog dela iz člana 134. Osnovnog krivičnog zakona Republike Srbije.