Povodom navoda u medijima da je Odlukom o unutrašnjem redu u zgradi Narodne skupštine zabranjeno okupljanje građana ispred Doma Narodne skupštine, Inicijativa mladih za ljudska prava zahteva od državnih organa da posvete dužnu pažnju slobodi okupljanja, kao jednom od osnovnih ljudskih prava.

Inicijativa naglašava da se ova odluka odnosi na dvorište i parking zgrade Narodne skupštine, i da ovakva odluka ne može biti osnov za zabranu okupljanja građana na uobičajenom mestu ispred Narodne skupštine, i da su predstavnici nadležnog odbora dužni da to objasne javnosti.

Inicijativa podseća da je Ustavni sud Srbije početkom aprila oglasio neustavnim Zakon o okupljanju građana i ostavio rok od šest meseci za donošenje novog zakona. Inicijativa smatra kontraproduktivnim da se u ovom periodu, a pre donošenja novog zakona, donose akti koji uređuju ovu oblast, a posebno ovakvi koji na nedovoljno određen način ograničavaju slobodu okupljanja.

Inicijativa očekuje da se novim Zakonom o okupljanju građana omogući delotvorno pravo na žalbu u slučaju zabrane skupa, i da se lokalnim samoupravama oduzme pravo da arbitrarno odlučuju koji su prostori prikladni za okupljanje građana.

Sve dosadašnje odluke Ustavnog suda, uključujući i odluku o neustavnosti Zakona o okupljanju građana, ali i odluke o neustavnosti uzastopnih zabrana Parade ponosa i zabrana drugih skupova su najjasniji pokazatelj da sloboda okupljanja u Srbiji nije adekvatno obezbeđena. Svi napori Narodne skupštine i ostalih aktera u javnom životu moraju biti usmereni na unapređenje, a ne dodatno ograničenje ovih prava.