U beogradskom Medija centru Inicijative mladih za ljudska prava je 16. juna 2005. predstavila istraživanje o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama i ključnih tranzicionih zakona… Prema osnovnim zaključcima istraživanja, više od 70 odsto organa javne vlasti ne poštuje zakon.