Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 35 izražava zabrinutost povodom situacije u opštinama na severu Kosova nakon napuštanja institucija od strane političkih predstavnika, policajaca, sudija, tužilaca i službenika.

Na ovaj način stvorio se institucionalni vakum koji vodi ka narušavanju bezbednosti i pravne sigurnosti građana, čime se poništavaju pozitivni rezultati postignuti u okviru Briselskog dijaloga.

Radna grupa za Poglavlje 35 poziva sve aktere u dijalogu, uključujući i međunarodne partnere da što hitnije organizuju nastavak dijaloga u Briselu na najvišem nivou kako bi se zajednički pronašlo rešenje za trenutnu situaciju.