U parlamentu Srbije se o nekim predstavnicima NVO javno govori kao o “nemoralnim, nebitnim osobama koje rade protiv Srbije”. Radikalne grupe napadaju i medije koji prenose izjave nevladinih organizacija.

„Vlasti u Srbiji podstiču kampanju protiv nevladinih organizacija koje se zalažu za suočavanje sa prošlošću i iznošenje činjenica o nedavnoj prošlosti. Javnim napadima i uvredama na račun NVO predstavnici Vlade Srbije i drugih državnih organa direktno podstiču radikalne grupe i ostavljaju im prostor za linč onih koji iznose činjenice o ulozi Srbije u oružanim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije“, saopštili su zajednički 28. jula Beogradski krug, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Fond za humanitarno pravo, Građanske inicijative, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Inicijativa mladih za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava i Žene u crnom. Osam organizacija ocenjuje da se u „najnovijem talasu napada na nevladine organizacije koristi izjava ruskog predsednika Vladimira Putina kao “najbolji model kojim treba završiti priču o nevladinim organizacijama”.  Podsećamo na pretnje smrću upućene ljudima iz RTV B92 i dnevnog lista „Danas“.