Inicijativa zahteva od Ministarstva unutrašnjih poslova da bez odlaganja javnosti saopšti potpunu informaciju o zaustavljanju vozila Čedomira Jovanovića na Brankovom mostu 17. decembra. 

U prethodnom periodu, napadani su i zaštrašivani predstavnici/e medija, nezavisnih institucija, aktivisti i aktivistkinje nevladinih organizacija i političkih partija, dok je reakcija MUPa bila mlaka i neefikasna. U ovom konkretnom slučaju, MUP je preuzeo ulogu zastrašivača predsednika jedne opozicione političke partije.

Inicijativa posebno ističe da praksom dostavljanja polovičnih i poluistinitih informacija medijima od strane MUP i drugih institucija u cilju diskreditacije političkih protivnika, institucije dodatno urušavaju svoj ugled i legitimitet, a javnosti se uskraćuje pravo da bude obaveštena.

Samo nekoliko nedelja od najavljenog, a neodržanog državnog udara, koji su predvideli jedan tabloid i jedna televizija sa nacionalnom frekvencijom, nakon čega su ideju podržali i legimisali ministri unutrašnjih poslova, pravde i zdravlja – policijski manevar na Brankovom mostu, u kome dva policijska džipa prelaze u suprotnu traku kako bi zaustavili vozilo u kome se nalazi osoba sa policijskim obezbeđenjem, pojačava utisak da je u Srbiji na snazi konstatno vanredno stanje.

Inicijativa izražava zabrinutost da će događaji poput ovog, i konferencije za štampu ministra unutrašnjih poslova na kojoj iza njega kao podrška stoji 30 pripadnika policije naoružanih do zuba pretvoriti policiju od institucije u koju bi građani trebalo da imaju najviše poverenja, do institucije od koje se građani najviše plaše.