Proces institucionalizacije unutrašnjeg dijaloga o Kosovu mora počivati na demokratskim načelima. Zbog toga, predlažemo okvir za dijalog u kome Narodna skupština treba da bude polazna tačka od koje će krenuti ova diskusija, a kako bi Radna grupa odgovorno funkcionisala predlažemo i četiri tačke na kojima bi njen rad počivao.

KS_dijalog_grafik2