Organizacije civilnog društva zahtevaju od Vlade Republike Srbije da osigura dovoljno resursa i formalnih nadležnosti za mehanizme čiji je cilj uključivanje građana u procese donošenja odluka. Takođe, od Vlade tražimo i da obrazloži zbog čega je odluka da se Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom ukine, kao i smanje postojeće ingerencije u okviru novog Ministarstva, doneta u potpuno netransparentnom procesu, bez adekvatnih konsultacija sa civinilnim društvom.

Nakon jedne decenije od uspostavljanja, usvajanjem Zakona o ministarstvima i uspostavljanjem Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, rasformirana je Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom kao služba Vlade koja je imala koordinirajuću ulogu u obezbeđivanju saradnje civilnog i svih delova javnog sektora. Građanske inicijative su zajedno sa kolegama iz civilnog društva godinama radile na uspostavljanja institucije Kancelarije, koja je predstavljala mehanizam za unapređenje saradnje između svih ministarstava i organizacija civilnog društva. Iako je deo nadležnosti Kancelarije prenet na novo Ministarstvo, javnosti nije dovoljno jasno obrazloženo zbog čega se odnosi sa civilnim društvom stavljaju pod okrilje jednog ministarstva. Na ovaj način se značajno sužava prostor za konstruktivnu saradnju između svih organa javne vlasti i civilnog sektora, koja po standardima Evropske unije treba da bude mnogo više od dijaloga. Ostaje i pitanje kako će se u budućoj praksi Ministarstva sprovoditi politika učešća građana u pripremi propisa u skladu sa osnovnim principima Smernica za uključivanje OCD u procese donošenja propisa. Kancelarija je uspostavila standarde u ovoj oblasti i smanjenje ovih standarda umanjiće i realan uticaj na kvalitet i sadržinu pravnih propisa. Takođe, u delokrugu novog Ministarstva nema nadležnosti u vezi sa prikupljanjem i objavljivanjem informacija o finansiranju organizacija civilnog društva iz budžeta. Na ovaj način, ukinut je važan mehanizam za kontrolu transparentnosti potrošnje ovih budžetskih izdvajanja. Istovremeno, ukinuta je veoma važna uloga Kancelarije da osigurava učešće građana u pripremi pravnih propisa od strane ministarstava i lokalnih samouprava. Od Vlade takođe očekujemo, iako to Zakonom o ministarstvima nije predviđeno, da Ministarstvo za ljudska prava i manjinska prava i društveni dijalog preuzme i sva radno angažovana lica iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, kao što je slučaj sa zaposlenima iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. U suprotnom će neizbežno doći do prekida ili usporenja procesa u kojima Kancelarija trenutno učestvuje ili ih sprovodi. Ovim putem iskazujemo zahvalnost Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom koja je od osnivanja, uprkos konstantnom smanjivanju resursa i ograničenim ingerencijama, postigla rezultate u otvaranju državnih institucija prema civilnom društvu.

Beograd
30. oktobar 2020.

Potpisnici saopštenja:
1. ADRA Srbija
2. AS – Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om
3. Asocijacija DUGA
4. ASTRA- Akcija protiv trgovine
5. Beograd Prajd
6. Beogradska otvorena škola
7. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
8. Beogradski centar za ljudska prava
9. Birodi
10. CANVAS
11. Catalyst Balkans
12. Centar za evropske politike
13. Centar za minitoring i aktivizam – CEMA
14. Centar za mir Kragujevac
15. Centar za praktičnu politiku
16. Centar za prava deteta
17. Centar za razvoj demokratskog društva- Europolis
18. Centar za vladavinu prava
19. CINS
20. Đorđe Popović, programski koordinator BFPE i nekadašnji zaposleni Kancelarije za saradnju sa
civilnim društvom.
21. Edukativni centar Kruševac
22. Ekološki pokret Odžaka
23. EKONEC portal
24. Evropski pokret u Srbiji
25. Fond za humanitarno pravo
26. Građanske incijative
27. Grupa IZAĐI
28. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
29. Inicijativa mladih za ljudska prava
30. ISKRICA-inicijativa za dodatnu podršku
31. Kulturni centar DamaD
32. Labris- organizacija za lezbejska ljudska prava
33. Libero
34. Link plus
35. Media i reform centar Niš
36. Mreža za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi
37. Nacionalna koalcija za decentralizaciju
38. Nepušački Edukativni Centa
39. Nezavisno udruženje novinara Srbije
40. Novosadska novinarska škola
41. Novosadski humanitarni centar
42. Omladinski centar CK13
43. Partneri Srbija
44. Podrinjski Antikorupcijski Tim Pakt
45. portal Dijalog Net
46. Praxis
47. Proaktiv
48. Radio Zlatousti
49. Res Publica
50. Sandžački odbor za ljudska prava
51. Sanitarno ekološko društvo
52. Slavko Ćuruvija fondacija
53. Srbija u pokretu
54. Timočki omladinski centar
55. Trag Fondacija
56. Udruženje Dijalog
57. Udruženje Fenomena
58. Udruženje Fenomena
59. Udruženje građana RIME Zaječar
60. Udruženje Lilit
61. Udruženje Narodni Parlament
62. UG Balkan Urban Movement
63. UG ekološko društvo “Bujanovac”
64. UG ”Evrokontakt”
65. UG Kreni-Promeni
66. UG VIDO Kragujevac
67. Upravni odbor Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije
68. Urban-in
69. UŽ Peščanik
70. Vojvođanski građanski centar
71. Žene za mir Leskovac