Inicijativa je podnela zahtev BIA 31. oktobra 2005. godine i dobila je odgovor da ti podaci predstavljaju državnu tajnu, te da stoga ne mogu biti dostupni javnosti.

 Na ovakav odgovor Inicijativa se žalila Povereniku koji je 22. decembra 2005. godine doneo rešenje kojim se nalaže BIA-i da tražene informacije dostavi Inicijativi. U obrazloženju Poverenik ističe da iako su ovi podaci proglašeni državnom tajnom ne postoji pretežniji interes nad interesom za pristup informaciji.

Umesto da postupi po rešenju Poverenika i dostavi tražene informacije, BIA je pokrenula upravni spor tužbom Vrhovnom sudu Srbije sa zahtevom da se rešenje poništi zbog nezakonitosti. U tužbi BIA navodi da je Poverenik pogrešno protumačio Zakon i da proglašenje nekog dokumenta državnom tajnom automatski vodi i pravu da se javnosti uskrati pristup informacijama sadržanim u tom dokumentu.

S obzirom da ni BIA ni MUP nisu postupili po rešenju Poverenika, Inicijativa će pokrenuti prekršajne postupke protiv odgovornih u ovim institucijama. Ovakvo ponašanje organa javne vlasti koji su dužni da štite zakone i prava građana šalje jasnu poruku da Srbija nije pravna država i da vlasti krše zakonom garantovana ljudska prava, kao što je pravo na slobodan pristup informacijama. Pokušaj da se preko Vrhovnog suda Srbije zaštiti veo tajnovitosti koji je do sada krasio BIA-u jasan je pokazatelj da čelnici ove institucije nemaju nameru da se odreknu već viđenih metoda prisluškivanja i zastrašivanja građana.