Author Archives for Sanja Gojević

Neobeležena mesta stradanja: Perućac i Šljivovica

December 5, 2023 1:41 pm Published by Leave your thoughts

Koliko ti je poznato da se rat devedesetih dešavao i na prostoru Srbije?  Organizovani su logori po kojima su Bošnjaci preživljavali svakodnevna mučenja, a pronađene su i masovne grobnice sa telima kosovskih Albanaca i Bošnjaka, sakrivene po Srbiji, jer kako je rekao Slobodan Milošević: “Nema tela, nema dokaza”.