Author Archives for AUTONOMIJA

Konferencija “Kako stati na put poricanju genocida u Srebrenici”: Nema članstva u EU dok god se negira genocid

December 9, 2021 2:52 pm Published by Leave your thoughts

Učesnici konferencije “Kako stati na put poricanju genocida u Srebrenici?”, koja je danas održana u Beogradu, saglasili se da države sa Zapadnog Balkana u kojima se negira genocid u Srebrenici ne mogu da postanu članice Evropske unije. Oni su pozvali EU da ekonomsku pomoć od 30 milijardi evra, koju nameravaju da usmere na Zapadni Balkan, uslove poštovanjem vrednosti na kojima počiva Evropska unija.


Ivan Đurić: Srbija je izgubila kompas

January 18, 2021 5:46 pm Published by Leave your thoughts

Srbija nema jasan sistem vrednosti koje bi zajednički trebalo da čuvaju građani i institucije i to u velikom opsegu pitanja – od odnosa prema Narodnooslobodilačkoj borbi, preko ratova devedesetih pa sve do 5. oktobra – ne postoji zajednički stav u društvu koje je zbog toga izuzetno podeljeno i bez kompasa koji bi nam rekao šta je dobro a šta nije. Problem je što u Srbiji ne postoji zajednički stav ne samo oko ključnih stvari iz naše istorije, već i ključnih stvari naše budućnosti, ocenio je u intervjuu za Autonomiju programski direktor Inicijative mladih za ljudska prava Ivan Đurić.