Grupa aktivista Inicijative mladih za ljudska prava iz Srbije završila je memorijalnu turu obeležavanja “Oluje” po mestima gde su se zločini dešavali, posetom Memorijalnom kompleksu “Jasenovac”, odnosno kompleksu ustaškog logora “Ciglana” za vreme NDH u Drugom svetskom ratu.

U okviru Memorijalnog kompleksa “Jasenovac”, obišli su muzejsku zgradu u kojoj je ispisano više od 80.000 imena nastradalih u tom logoru, prema zvaničnoj evidenciji kompleksa, a među kojima je najviše Srba, Roma i Jevreja.

U muzejskoj zgradi izloženi su i predmeti iz kojih su nekadašnji logoraši jeli, kao i tupi predmeti – čekići, noževi, maljevi, sekire…, kojima su ubijani udarcima u glavu, što je svaki od čuvara u logoru mogao da uradi bilo kada, zbog bilo čega, a da ne snosi nikakvu odgovornost.

Pored garderobe pojedinih logoraša, u muzejskoj zgradi izloženi su i delovi cigli, koju su logoraši proizvodili i kojom su ogradili logor sa tri strane u dužini od 3,5 kilometara.

Posle muzeja, aktivisti su obišli spomenik “Cvet”, delo poznatog arhitekte i nekadašnjeg gradonačelnika Beograda Bogdana Bogdanovića, do kojeg su došli putem od drvenih pragova, koji su doneti sa pruga kojima su u vozovima dovoženi zarobljeni muškarci, žene i deca, a ispred kojeg su razvili baner: “Premladi da se sećamo, odlučni da ne zaboravimo”.

Spomenik po kojem je poznat Memorijalni kompleks “Jasenovac”, napravljen je u obliku cveta, sa idejom da simbolizuje crpljenje snage iz zemlje, odnosno od nastradalih, a da bude otvoren ka suncu i novim generacijama, kako se više nikada i nikome ne bi desilo ono što se desilo u tom logoru.

Putem do spomenika koji se nalazi na prostoru bivšeg logora III Ciglana Jasenovac, prolazi se i pored nekoliko uzvišenja, koje je Bogdanović osmislio na mestima gde su lokalizovane masovne grobnice u kojima su sahranjivani logoraši, čiji su posmrtni ostaci spaljeni u 15 dana pred završetak Drugog svetskog rata.


Koncentracioni logor Jasenovac bio je najveći logor koji je osnovao ustaški režim na teritoriji NDH za vreme Drugog svetskog rata, a sastojao se od nekoliko logorskih jedinica osnovanih u kratkim vremenskim razmacima od avgusta 1941. do januara 1942. godine.

Na početku postojanja logor je bio isključivo muški, a od 1943. godine u njemu su bili zatočeni i deca i žene.

Područje Jasenovca odabrano je za logor zbog geografskog položaja, jer je okruženo rekama i močvarama, što je otežavalo eventualni beg, a čuvarima je olakšavalo kontrolu nad zatvorenicima.

Drugi razlog je železnička pruga koja prolazi kroz mesto Jasenovac, preko koje su vršene deportacije zatvorenika, a treći industrijska postrojenja koja su pre Drugog svetskog rata bila u vlasništvu srpske porodice Bačić iz Jasenovca, kojima je imovina konfiskovana.

Logoraši su prisiljavani da obavljaju teške fizičke poslove u sklopu industrijskih postrojenja, što je bio i način da ih muče i ponižavaju.

Logor je zatvoren 22. aprila 1945. godine, a posle probijanja Sremskog fronta i očekivanja dolaska Narodnooslobodilačke vojske, ustaše su odlučile da likvidiraju sve koji su u tom trenutku bili među živima.

Poslednja grupa žena, njih 640, likvidirana je 21. aprila, a bila su ostala 1.073 muška zatvorenika.

Predvođeni Antom Bakotićem, 22. aprila, 600 zatočenika krenulo je u proboj logora, ali najveći broj njih usmrtila je unakrsna vatra sa okolnih bunkera.

Proboj je preživelo 90 zatvorenika, od kojih su danas živa samo dvojica, a 470 bolesnih i nemoćnih zatvorenika, koji su bili previše slabi da bi se suprotstavili ustašama, likvidirani su, a njihova tela su minirana zajedno sa logorskim objektima.

Izvor: Tanjug