fbpx
Lajmet

Punëtori për varrezat masive sekrete në Serbi

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (YIHR Serbia) organizoi një punëtori dyditore në Beograd më 21 dhe 22 Dhjetor të vitit 2019 për gazetarët/et e rinj/reja, aktivistët/et si dhe politikanët/et në kuadër të rrjetit PYN me temën “Varrezat masive sekrete në Serbi” në kuadër të programit “E vërteta dhe pajtimi në Serbi”.

Më shumë

Letra nga Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut drejtuar Ministrit Nebojša Stefanović

Letra nga Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut drejtuar Ministrit Nebojša Stefanović: “Pas zbulimit të një varri masiv, duhet të pësojnë arrestime, jo lavdërime për njësinë policore që ishte e përfshirë në fshehjen e kufomave.”

Më shumë

Aktivistët paralajmërojnë: Kriminelët e luftës respektohen në shoqëritë e Ballkanit

Aktivistë të rinj nga Kroacia, Kosova dhe Serbia, të cilët monitoruan rëndësinë publike të kriminelëve të luftës në vendet e tyre gjatë dy viteve të fundit, paralajmëruan se ata respektohen dhe janë tepër aktivë në jetën politike.

Më shumë

YIHR Kroaci fituese e çmimit të Republikës së Francës për të drejtat e njeriut

Komisioni Kombëtar Këshillëdhënës për të Drejtat e Njeriut (CNCDH) i dorëzoi Nismës së të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Kroaci çmimin e Republikës së Francës për të drejtat e njeriut “Liri-Barazi-Vëllazëri”.

Më shumë