fbpx
Otvoren poziv

Zapošljavamo! Tražimo nove kolege/inice

Inicijativa mladih za ljudska prava otvara konkurs za prijave na poziciju programskog asistenta/kinje. Tražimo nove mlade kolege/inice, koje interesuju teme kojima se bavimo a koje se tiču oblasti ljudskih prava, tranzicione pravde i pomirenja.

Mi smo organizacija koja se konstantno razvija trudeći se da ne izgubimo ono što nas izdvaja sve ove godine a to je snažan aktivistički duh i hrabrost.

Ovoga puta tražimo dvoje novih članova/ica tima, te ukoliko te posebno interesuje neka od sledećih oblasti onda je ovo posao za tebe:

 • Ljudska prava i manjinska prava (sa posebnim fokusom na rad sa LGBTIQ+ zajednicom)
 • Tranziciona pravda i međunarodno krivično pravo
 • Odnosi Kosova i Srbije
 • Aktivizam i direktan rad sa mladima na jačanju demokratije na lokalnom i nacionalnom nivou

Programski asistent/kinja obavlja sledeće zadatke: 

Donošenje odluka koje se tiču uredne realizacije projekta uz odobrenje Koordinatora/ke;
Pisanje i doprinos izradi tekstova koji služe promociji i informisanju ciljnih grupa o aktivnostima programa;
Učešće u svim fazama realizacije projekata, od razvoja ideje do izveštavanja;
Priprema i organizacija različitih tipova događaja;
Po potrebi putuje u Srbiji, regionu i inostranstvu, zbog potreba realizacija aktivnosti; 
Učestvuje u stvaranju kurikuluma i agendi u okviru programa-projekta;
Sastavlja i šalje interne projektne izveštaje na pregled nadređenima;
Komunikacija sa projektnim saradnicima/cama;
O svom radu i izvršenju radnih zadataka obaveštava Koordinatora/ku;
Komunicira sa učesnicima/cama programa i aktivistima/kinjama i vodi računa o njihovim potrebama;
Učestvuje u / ili samostalno obavlja i druge poslove prema potrebama organizacije, a u skladu sa sopstvenim kapacitetima i kompetencijama;
Vodi računa o interesima i reputaciji organizacije prilikom predstavljanja organizacije u zemlji i inostranstvu;
Predstavlja organizaciju i njene rezultate u javnosti;

Kakve kandidate/kinje tražimo?

 • Fakultetski obrazovane motivisane mlade osobe
 • Iskustvo u realizaciji projekata ili učešće na projektima iz oblasti ljudskih prava, pomirenja, demokratije, vladavine prava
 • Napredno poznavanje engleskog jezika
 • Odlično poznavanje društveno – političkih odnosa u Srbiji i regionu
 • Osobu sa inicijativom i inovativnim pristupom problemima
 • Sposobnost za samostalni rad
 • Napredno poznavanje rada na računaru (Google alati i Microsoft Office paket)

Šta nudimo?

Inicijativa nudi rad u dinamičnom i prijateljski nastrojenom timu, sa dobrom i prijatnom radnom atmosferom i mogućnošću napredovanja u odnosu na rezultate i zalaganje. Takođe, Inicijativa svojim zaposlenima nudi i priliku za usavršavanje, i početak zaposlenja odmah po okončanju konkursa. 

Svim svojim zaposlenim Inicijativa omogućava rad od kuće u dogovoru sa timom u zavisnosti od poslovnih okolnosti kao i fleksibilnost u vezi sa radnim vremenom. 

Svaki zaposleni/na Inicijative ima pravo na do tri nedelje odsustva radi profesionalnog usavršavanja u toku godine koje se ne oduzima od slobodnih dana ili dana godišnjeg odmora. Važno nam je da rastemo zajedno i stoga Inicijativa ima pravo da donese odluku da zaposlenom/noj pokrije troškove stručnog usavršavanja bez obaveze naknade ovih troška pri napuštanju organizacije od strane zaposlenog/ne. Organizacija svim članovima/članicama tima nudi i druge oblike individualne podrške i prilike koje služe unapređivanju timskog rada.

Predviđen je probni rad u trajanju od 3 meseca, nakon čega sledi evaluacija probnog rada od strane menadžmenta organizacije.

Način izbora:

Za prijavu je potrebno da pošaljete CV sa relevantnim iskustvom i motivaciono pismo, elektronskom poštom, na adresu [email protected] do 14. juna 2024. godine sa naznakom (subject) „Konkurs za programskog asistenta/kinju“. 

Važno je da svi kandidati/kinje u motivacionom pismu ili CV-u obavezno unesu kontakt podatke kako bismo mogli da vas kontaktiramo.

Kandidati koji prođu uži izbor biće pozvani na intervju.