fbpx
Zatvoren poziv

YIHR Hrvatska i YIHR Srbija organizuju Školu Tranzicione pravde

Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska i Inicijativa mladih za ljudska prava Srbija uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj organizuju Školu Tranzicione pravde koja će se održati putem platforme ZOOM u periodu od 26. do 28. marta 2021. godine za učesnike i učesnice iz Srbije i Hrvatske.

Program škole koncentrisaće se na osam tematskih jedinica koje će se baviti sledećim temama:

  • Ciiljevi i koncept tranzicione pravde
  • Procesuiranje ratnih zločinaca i nasleđe Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju
  • Zločin protiv čovečnosti kroz seksualno nasilje u ratu, feministički pristup pravdi
  • Društveno sećanje, odnos individualnog i kolektivnog sećanja, politike sećanja (šta i zašto pamtimo, a šta zaboravljamo)
  • Nastava istorije u srednjim školama, udžbenici istorije i različiti istorijski narativi
  • Memorijalizacija u ulozi sprečavanja ponavljanja zločina s posebnim naglaskom na memorijalne prakse u doba pandemije koronavirusa
  • Odnos prema žrtvama – kako nadoknaditi nanesenu štetu – o reparacijama (materijalnim i simboličkim)
  • Suočavanje s prošlošću kroz umetničke forme 

Na školi će predavati akademski stručnjaci iz regiona i inostranstva kao i predstavnici međunarodnih i nevladinih organizacija kao i nagrađivani umetnici. 

Želja nam je učesnicima i učesnicama omogućiti kvalitetnije razumevanje odnosa prošlosti, sadašnjosti i budućnosti u društvima koja su prošla kroz sukobe, a koji su rezultirali masovnim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava, kao i zajednički promisliti kako možemo uticati na neponavljanje. Edukacija mladih i doprinosi procesima pomirenja i izgradnji održivog mira ciljevi su svih aktivnosti Inicijative mladih za ljudska prava.

Škola će se održavati na BHS jezicima.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave za učešće ispunjavanjem upitnika koji se nalazi ovde najkasnije do 12. marta. Svi koji budu odabrani za učešće, biće obavešteni mejlom najkasnije 16. marta.

Učesnici i učesnice će nakon završene škole dobiti sertifikat o učešću. Uslov je prisutnost na svim tematskim jedinicama. 

Prednost pri odabiru ima će učesnici i učesnice starosti između 18 i 30 godina.

KONTAKT OSOBA

Ime i prezime:

Maja Žilić