Od danas na našem sajtu možete čitati Vodič na srpskom i engleskom jeziku, kroz dva dokumenta koji ga čine: Principi unutrašnjeg dijaloga i Kosovska hronologija.

U delu Principi unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, pored tema i okvira koji smatramo osnovom za odgovoran dijalog o Kosovu, možete naći i analizu političkog konteksta poziva na dijalog. Ističući značaj unutrašnjeg dijaloga o Kosovu za pitanje odgovornosti države Srbije za ratne zločine na Kosovu, Kosovska hronologija predstavlja pregled predratnih, ratnih i posleratnih događaja. Takođe, hronologija sadrži analizu i prikaz svih pregovora između Srbije i Kosova, ali i svih drugih međunarodnih sporazuma i dokumenata relevatnih za pitanje Kosova.