fbpx
Održano

Nikome se ne ponovilo – Srebrenica 2021: Javni poziv za učešće u artivističkom nagradnom konkursu

Više od dvadeset godina od poslednjih ratnih sukoba, u Srbiji se danas događa istorijski revizionizam vezan za ratove devedesetih. U atmosferi negiranja i relativizacije zločina posebno mesto zauzima genocid u Srebrenici, koji je međunarodna zajednica proglasila najgorim zločinom na tlu Evrope nakon Drugog svetskog rata, a koji se u Srbiji osporava na mnogo različitih načina, od preispitivanja broja i identiteta žrtava, do dovođenja u pitanje legitimnosti međunarodnih presuda. 

Namera ovog projekta jeste da skrene pažnju na u Srbiji nepostojeće ili nedostatne prakse memorijalizacije zločina počinjenih u ratovima devedesetih, koje su mahom nacionalno obojene i govore samo o „našim“ žrtvama, a oslanjanjući se na koncept artivizma kao umetničke prakse koja se sprovodi u cilju aktivističkog intervenisanja unutar određenog društveno-političkog konteksta.

Artivizam često predstavlja jedini mogući oblik društvene intervencije i političkog delovanja na koji se oslanjaju diskriminisane i marginalizovane društvene grupe u borbi za jednakost kao i za svoja prava i slobode.

Pozivamo vizuelne umetnike i umetnice sa teritorije Republike Srbije, ili umetničke kolektive u kojima je makar jedan član iz Srbije, da nam pošalju svoje artivističko rešenje za komemorativnu praksu koja će odgovoriti na temu NIKOME SE NE PONOVILO. Umetnička dela sa kojima apliciraju mogu biti: slike, fotografije, video radovi, instalacije ili skulpture (u zatvorenom prostoru i na otvorenom) koja:

  • ilustruju različite mogućnosti umetničkog izraza u okviru komemorativnih praksi
  • ispituju granice i okvire umetničkog delovanja u prostoru
  • grade likovni jezik u odnosu na savremene društvene, političke ili kulturne kontekste memorijalizacije, sećanja i pamćenja.

Pobednički rad biće produciran i izveden u sklopu obeležavanja dvadeset šeste godišnjice genocida u Srebrenici. Fond za produkciju tog rada iznosi 360.000 dinara.

Prijava treba da sadrži:

  • Kratak autorski tekst o nastanku rada, tj. ideje za njegovu realizaciju.
  • Precizan opis tehnika koje se koriste u produkciji rada – ukoliko autor dostavlja projektnu ideju, tj. procenu troškova ili ponudu zanatske radnje/agencije za izradu, ukoliko se rad realizuje u zanatskom pogonu.
  • Profesionalnu biografiju autora ili grupe autora (udruženja) koje konkuriše.

Napomena: Autor treba da bude dostupan za razgovor sa žirijem i koordinatorom projekta.

Način prijave

Prijave se šalju mejlom na [email protected], a rok je 11. juna 2021. Nekompletne i nepravovremeno pristigle prijave neće biti razmatrane.

Radove odabranih umetnika/ca pregledaće stručni žiri koji čine Nikola Ljuca, Vladimir Miladinović i Bojan Hadžihalilović, koji će i dodeliti tri nagrade odabranim autorima, i to u iznosu od 1500, 900 i 500 evra bruto.

Projekat zajednički realizuju Inicijativa mladih za ljudska prava, Forum ZFD Srbija i Nezavisno društvo novinara Vojvodine.

Projekat je podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke. Nemačka podržava napore u uspostavljanju participativne kulture sećanja, regionalne saradnje i pomirenja u regionu Zapadnog Balkana.