fbpx
Zatvoren poziv

Konkurs za programskog koordinatora/koordinatorku u Inicijativi

Inicijativa deluje kao regionalna organizacija koja gradi odnose posleratnih generacija i ukazuje na odgovornost za oružane sukobe na prostoru bivše Jugoslavije.

Inicijativa štiti i brani ljudska prava i demokratiju, unapređuje položaj mladih i podstiče kritičku društvenu debatu.

Inicijativa podstiče mlade ljude i jača njihove kapacitete za učešće u društvenom i političkom životu.

Inicijativa započinje novi ciklus svojih programski smernica i opredeljenja u 2019: branimo ljudska prava, obrazujemo mlade, podstičemo saradnju i pomirenje i jačamo odnose posleratnih generacija. 


Inicijativa ovim konkursom želi da pronađe odgovornu, samostalnu i motivisanu osobu, spremnu da aktivno doprinese kreiranju programa Inicijative mladih za ljudska prava i samostalno radi na njihovom sprovođenju.

Programski koordinator/koordinatorka obavlja, između ostalog, sledeće poslove:

 • Koordinira sprovođenje i/ili sprovodi projekte u okviru programa;
 • motiviše i nadgleda saradnike na programu i druga lica odgovorna njemu/njoj;
 • učestvuje u stvaranju kurikuluma u okviru programa;
 • koordinira različite programe i poduhvate u saradnji sa direktorom i drugim članovima tima;
 • predstavlja i javno zastupa organizaciju, njenu politiku i ljudska prava u domaćoj i međunarodnoj javnosti;

Uslovi koje kandidat ili kandidatkinja treba da ispunjava:

 • završen fakultet ili relevantno radno iskustvo,
 • odlično poznavanje društveno-političke situacije u Srbiji i regionu,
 • odlično poznavanje tema kojima se Inicijativa bavi,
 • odlične komunikacijske sposobnosti,
 • prethodno iskustvo u sličnim organizacijama i institucijama,
 • odlično poznavanje engleskog jezika.

Prednost, ali ne i obaveza, je da kandidat/kandidatkinja ima prethodno iskustvo u poslovima upravljanja timovima i organizaciji velikih događaja. Tragamo za ambicioznim, vrednim i posvećenim ljudima. 


Način izbora 

Konkurs će biti otvoren do 21.02.2019. Potrebno je da kandidati i kandidatkinje  pošalju CV i motivaciono pismo u kome bi trebalo da obrazlože svoje interesovanje za ovu poziciju.

Inicijativa će intervjuisati kandidate i kandidatkinje tokom trajanja konkursa. Zbog velikog broja prijava nismo u mogućnosti da kontaktiramo sve prijavljene, već samo one koji uđu u uži izbor i budu pozvani na inicijalni intervju, na ovaj način (ovakvim pristupom) kandidati i kandidatkinje dobiju dovoljno vremena i prostora da se predstave. Inicijativa zadržava pravo da na ovu poziciju ne izabere ni jednog od prijavljenih kandidata i kandidatkinja. 

Prijave slati na adresu [email protected]. Molimo vas da u motivaciono pismo obavezno unesete kontakt podatke putem kojih možemo da vas dobijemo.