fbpx
Zatvoren poziv

Poziv za ekspertkinje: Razvoj edukativnog programa o problemu seksualnog nasilja u ratu

Autonomni ženski centar, Žene u Crnom Srbija i YIHR Srbija raspisuju poziv za feminističke ekspertkinje koje će, zajedno sa predstavnicama organizacija, razviti edukativni program o problemu seksualnog nasilja u ratu, kao i za ekspertkinju koja će razvijeni program prilagoditi za izvođenje sa mladima.

Tražene Pozicije:

 •       Feministička ekspertkinja za razvoj obrazovnog programa o seksualnom nasilju u ratu (4 osobe)
 •       Feministička ekspertkinja za obrazovanje mladih za modifikaciju obrazovnog programa o seksualnom nasilju u ratu za potrebe mladih (1 osoba)

Partneri na projektu:

Autonomni ženski centar (Srbija), Žene u crnom (Srbija) i Inicijativa mladih za ljudska prava (Srbija), Medica Zenica, Vive Žene (Bosna i Hercegovina), Medica Đakovica (Kosovo) i Kosovski centar za rehabilitaciju žrtava mučenja (Kosovo). Projekat je finansiran je od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke.

Opis projekta:

Od 2020. do 2024. godine Medica Mondiale (Nemačka) koordiniraće projektom pod nazivom „Pojačavanje glasova žena pogođenih seksualnim nasiljem u ratovima na zapadnom Balkanu – kao doprinos kulturi suočavanja sa prošlošću i pomirenja u regionu“.

Cilj projekta je negovanje kulture suočavanja sa prošlošću i pomirenja na zapadnom Balkanu kako bi žene koje su preživele seksualno nasilje u ratu mogle da žive dostojanstveno i slobodno od nasilja.

Tokom trajanja projekta Autonomni ženski centar, Žene u crnom i Inicijativa mladih za ljudska prava (Srbija) će između ostalih aktivnosti, organizovati i seriju radionica na temu seksualnog nasilja u ratu za organizacije civilnog društva, ali i za omladinu i širu javnost.

Ekspertkinje angažovane u okviru ovog projektnog zadatka zajednički će razviti trodnevni obrazovni program posvećen civilnom društvu i široj javnosti, sa ciljem da se proširi znanje i svest o pitanju seksualnog nasilja tokom jugoslovenskih ratova 90-ih.

Ekspertkinja za edukaciju mladih će modifikovati program, dodajući elemente koji posebno odgovaraju potrebama mladih starosti 15-30 godina, rođenih na početku ratova i nakon njih.

Ovaj program će se zasnivati na snažnim feminističkim, antinacionalističkim, antirasističkim i antimilitarističkim stavovima i treba da uključuje (ali ne i da se njima ograničava) sledeće informacije:

 •       Kratka istorija seksualnog nasilja kao ratnog zločina – globalna dimenzija fenomena
 •       Seksualno nasilje tokom jugoslovenskih ratova – činjenice o obimu problema
 •       Silovanje kao ratni zločin pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju
 •       Državna podrška i zaštita preživelih – uporedni pogled na zakone svih zemalja bivše Jugoslavije sa fokusom na Srbiju
 •       Prekogranični otpor ženskog pokreta – feminističko organizovanje protiv seksualnog nasilja i pružanja podrške preživelima tokom i posle rata (uključujući i Ženski Sud)
 •       Položaj i uloga mladih u postkonfliktnom period
 •       Primeri komemoracije i kulture sećanja iz regiona

Konačni nacrt treba da sadrži sve materijale potrebne za izvođenje programa, uključujući brošure i druge materijalne predloge, u obliku filmova, knjiga itd.

Aktivnosti:

Specifične aktivnosti za feminističku ekspertkinju za razvoj obrazovnog programa o seksualnom nasilju u ratu uključuju:

 • Komunikacija sa predstavnicima organizacija koja sprovode ovu aktivnost i učešće na zajedničkim sastancima
 • Podela uloga i razvoj obrazovnih paketa – na osnovu pojedinačnih ekspertiza, ekspertkinja će razviti paket obrazovnog programa, uključujući sve materijale;
 • Zajednički rad svih stručnjaka sa predstavnicima organizacija u cilju pripreme programa u celini.

Specifične aktivnosti za feminističku ekspertkinju za obrazovanje mladih uključuju:

 •       Priprema modifikovanog programa za mlade.

Vremenski okvir i rokovi:

Za feminističke ekspertkinje za razvoj obrazovnog programa o seksualnom nasilju u ratu:

Prva nedelja aprila – Odabir ekspertkinje

Sredina maja 2021. – Svi paketi programa razvijeni; sastavljen prvi nacrt programa

Kraj juna 2021. – Izrađena konačna verzija programa

Za feminističku ekspertkinju za edukaciju mladih:

Kraj jula 2021. – Izrađena konačna verzija programa za mlade

Budžet:

Ukupan iznos za honorare na ovom projektu je 5.000EUR.

Jezik obrazovnog programa je bosansko-hrvatsko-srpski.

Profil ekspertkinje:

U zavisnosti od broja pristiglih prijava i njihovog kvaliteta, projektni partneri će angažovati

do 5 ekspertkinja sa različitim ekspertizama. Sve one moraju da poseduju:

 •       Veliko profesionalno i / ili aktivističko iskustvo (10+ godina za ekspertkinje za probleme seksualnog nasilja u ratu i 5+ godina za eskpertkinju iz oblasti obrazovanja mladih)
 •       Ekspertkinja za mlade na temu seksualnog nasilja u ratu (psihoterapeutkinja, psihološkinja, pravnica, advokatica, aktivistkinja, novinarka…)
 •       Iskustvo u razvoju i / ili sprovođenju obrazovnih programa
 •       Snažna feministkička, antinacionalistička, antirasistička i antimilitaristička stanovišta
 •       Dobro poznavanje teme tranzicione pravde u regionu
 •       Odlične veštine pisanja
 •       Sposobnost prioritizacije zadataka i rada sa strogim rokovima
 •       Sposobnost rada u raznovrsnom timu ekspertkinja
 •       Pored toga, feministička ekspertkinja za obrazovanje mladih treba da pokaže iskustvo u razvijanju i / ili sprovođenju obrazovnih programa za mlade.

Proces prijavljivanja:

Krajnji rok za prijave je 31. mart 2021. Godine.

Prijava treba da sadrži:

 •       Objašnjenje kako ispunjavate kriterijume stručnog profila i relevantne podatke

veštine / iskustvo (ne duže od 1 stranice);

 •       Naznaka da ste spremni da izvršite zadatak u zadatom vremenskom roku, i
 •       CV ili kratka biografija. 

Prijave možete poslati elektronskim putem na mail adresu: [email protected] sa naznakom u naslovu maila za koju poziciju se prijavljujete.

Takođe putem iste mail adrese možete postaviti sva potencijalna pitanja u vezi sa konkursom.