Centar za razvoj civilnih resursa (CRCR) iz Niša, u saradnji sa Inicijativom mladih za ljudska prava (YIHR) iz Prištine i Community Building Mitrovica, je od 12. do 14. maja u okviru projekta “Aktivist/kinja” organizovao trodnevne aktivnosti na Kosovu pod geslom LJUDI, NE TERITORIJE!.

 Projekat je realizovan u radionicama u Prištini i simboličkim decentralizovanjem aktivnosti odlaskom u Mitrovicu, gde je održana radionica pored mosta na Ibru na južnoj strani Mitrovice. Aktivisti/kinje su most prešli simbolički – šetnjom iz jednog u drugi deo etnički podeljenog grada. Radionica se sastojala od pisanja trojezične poruke (na albanskom, engleskom i srpskom jeziku) LJUDI, NE TERITORIJE! na majicama, a deljeni su i bedževi sa istom porukom. Radionici su se spontano pridružili devojke i mladići iz južnog dela Mitrovice i sa aktivistima i aktivistkinjama iz Srbije i sa Kosova podržali mirovnu akciju. U toku radionice razmenjena su iskustva i razmišljanja o životu u podeljenom gradu. Nakon zajedničkog prelaska mosta održan je i sastanak sa nevladinim organizacijama i aktivistima/kinjama iz severnog dela Mitrovice. Bilo je planirano i postavljanje transparenta na mostu sa istom trojezičnom porukom, međutim jedinice KFOR-a nisu to odobrile, iako su stanovnici/ce oba dela Mitrovice bez protivljenja i incidenta prihvatili ovu mirovnu akciju povezivanja i integrisanja ljudi iz dva dela podeljenog grada.