fbpx
Zatvoren poziv

Inicijativa zapošljava: tražimo programskog asistenta/kinju za naš tim!

Inicijativa mladih za ljudska prava otvara konkurs za prijave na poziciju programskog asistenta/kinje. Tražimo posvećenu i motivisanu mladu osobu, koja ima želju da se razvija i napreduje u oblasti ljudskih prava, tranzicione pravde i pomirenja. 

Programski asistent/kinja obavlja sledeće zadatke

 • Donošenje odluka koje se tiču uredne realizacije projekta uz odobrenje Koordinatora/ke;
 • Pisanje i doprinos izradi tekstova koji služe promociji i informisanju ciljnih grupa o aktivnostima programa;
 • Učešće u svim fazama realizacije projekata, od razvoja ideje do izveštavanja;
 • Priprema i organizacija različitih tipova događaja;
 • Po potrebi putuje u Srbiji i regionu i inostranstvu, zbog potreba realizacija aktivnosti; 
 • Učestvuje u stvaranju kurikuluma i agendi u okviru programa-projekta;
 • Sastavlja i šalje interne projektne izveštaje na pregled nadređenima;
 • Komunikacija sa projektnim saradnicima/cama;
 • O svom radu i izvršenju radnih zadataka obaveštava Koordinatora/ku;
 • Komunicira sa učesnicima/cama programa i aktivistima/kinjama i vodi računa o njihovim potrebama;
 • Učestvuje u / ili samostalno obavlja i druge poslove prema potrebama organizacije, a u skladu sa sopstvenim kapacitetima i kompetencijama;
 • Vodi računa o interesima i reputaciji organizacije prilikom predstavljanja organizacije u zemlji i inostranstvu;
 • Predstavlja organizaciju i njene rezultate u javnosti;

 

Kakve kandidate/kinje tražimo?

 • Fakultetski obrazovane motivisane mlade osobe
 • Iskustvo u realizaciji projekata u oblasti ljudskih prava, humanitarnog prava i pomirenja
 • Napredno poznavanje engleskog jezika
 • Odlično poznavanje društveno – političkih odnosa u Srbiji i regionu
 • Osobu sa inicijativom i inovativnim pristupom problemima
 • Sposobnost za samostalni rad
 • Napredno poznavanje rada na računaru (Google alati i Microsoft Office paket)

 

Šta nudimo?

Inicijativa nudi rad u dinamičnom i prijateljski nastrojenom timu, sa dobrom i prijatnom radnom atmosferom i mogućnošću napredovanja u odnosu na rezultate i zalaganje. Takođe, Inicijativa svojim zaposlenima nudi i priliku za usavršavanje, i početak zaposlenja odmah po okončanju konkursa. 

Svim svojim zaposlenim Inicijativa omogućava rad od kuće u dogovoru sa timom u zavisnosti od poslovnih okolnosti kao i fleksibilnost u vezi sa radnim vremenom. 

Svaki zaposleni/na Inicijative ima pravo na do tri nedelje odsustva radi profesionalnog usavršavanja u toku godine koje se ne oduzima od slobodnih dana ili dana godišnjeg odmora. Važno nam je da rastemo zajedno i stoga Inicijativa ima pravo da donese odluku da zaposlenom/noj pokrije troškove stručnog usavršavanja bez obaveze naknade ovih troška pri napuštanju organizacije od strane zaposlenog/ne. Organizacija svim članovima/članicama tima nudi i druge oblike individualne podrške i prilike koje služe unapređivanju timskog rada.

Predviđen je probni rad u trajanju od 3 meseca, nakon čega sledi evaluacija probnog rada od strane menadžmenta organizacije.

 

Način izbora:

Za prijavu je potrebno da pošaljete CV sa relevantnim iskustvom i motivaciono pismo, elektronskom poštom, na adresu [email protected] do 9. januara 2024. godine sa naznakom (subject) „Konkurs za programskog asistenta/kinju“. Važno je da svi kandidati/kinje u motivacionom pismu ili CV-u obavezno unesu kontakt podatke kako bismo mogli da vas kontaktiramo.

Kandidati koji prođu uži izbor biće pozvani na intervju.