fbpx
Zatvoren poziv

Inicijativa mladih za ljudska prava traži direktora/direktorku

Inicijativa je posvećena izgradnji regionalnih odnosa između posleratnih generacija, ukazivanju na odgovornost za oružane sukobe na prostoru bivše Jugoslavije i važnost poštovanja ljudskih prava, unapređenju položaja mladih i jačanju njihovih kapaciteta za učešće u javnom i političkom životu. Inicijativa deluje u Srbiji, zemljama regiona, kao i na globalnom nivou, gde sarađuje sa organizacijama i pojedincima sa istim ciljevima.

Ovim konkursom želimo da pronađemo mladu, odgovornu i motivisanu osobu, spremnu da: aktivno doprinese ostvarivanju ciljeva Inicijative mladih za ljudska prava, ali i oblikovanju društveno-političke realnosti u Srbiji i šire, da edukuje i predvodi novu dinamičnu generaciju Inicijative i u saradnji sa organima, prijateljima i aktivistima Inicijative radi na daljem razvoju programa i aktivnosti i jačanju vidljivosti organizacije na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou, kao i da inspiriše, mobiliše i približi misiju Inicijative novim, mladim ljudima.

Našim pravilima predviđeno je da direktor/direktorka obavlja, između ostalog, sledeće poslove: rukovodi svakodnevnim radom Inicijative u celini, donosi odluke neophodne za redovno poslovanje Inicijative u skladu sa važećim zakonodavstvom, internim dokumentima organizacije, strateskim okvirom i programsko-projektnim planom, održava kontakte sa donatorima i bavi se pribavljanjem sredstava za organizaciju, saradnjom sa drugim organizacijama i institucijama, predstavlja i zastupa organizaciju, kao i da obavlja sve druge poslove neophodne za nesmetan rad Inicijative.

Uslovi koje kandidat ili kandidatkinja treba da ispunjava: visoka stručna sprema ili relevantno radno iskustvo, odlično poznavanje društveno-političke situacije u Srbiji i regionu, odlično poznavanje finansijskih i administrativnih propisa, odlične komunikacijske sposobnosti, prethodno iskustvo u radu u Inicijativi ili sličnim organizacijama i institucijama, kao i odlično poznavanje engleskog jezika i rada na računaru.

Prednost je da kandidat/kandidatkinja ima prethodno iskustvo u poslovima upravljanja timovima i organizaciji velikih događaja. Tragamo za ambicioznim, vrednim i posvećenim ljudima. Direktor/direktorka posao obavlja u prostorijama Inicijative mladih za ljudska prava u Beogradu. Zbog prirode posla postoji mogućnost poslovnih putovanja u druge zemlje u regionu i svetu.

Način izbora:

Konkurs će biti otvoren dok ne pronađemo idealno rešenje. Potrebno je da kandidati i kandidatkinje  pošalju CV i motivacono pismo u kome bi trebalo da obrazlože svoje interesovanje za ovu poziciju.

Upravni odbor Inicijative će intervjuisati kandidate i kandidatkinje koji uđu u uži izbor. Zbog velikog broja prijava nismo u mogućnosti da kontaktiramo sve prijavljene, već samo one koji uđu u uži izbor.

Prijave slati na adresu [email protected]. Molimo vas da u motivaciono pismo obavezno unesete kontakte preko kojim možemo da dođemo do vas.