Jedinice Jugoslovenske narodne armije (JNA), teritorijalne odbrane tzv. Autonomne oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem i dobrovoljački odredi iz Srbije, takođe pod komandom JNA, započeli su 25. avgusta 1991. godine opsadu Vukovara, koja je trajala 87 dana.

Tokom opsade, grad je sistematski i neselektivno granatiran sa kopna, Dunava i iz vazduha. Poginulo je oko 1.000 civila, ranjeno više od 2.500, dok je oko 5.000 ljudi odvedeno u zatvore i logore u Srbiji. Svi stanovnici Vukovara nesrpske nacionalnosti proterani su nakon pada grada 18. novembra 1991. godine. Srpske snage započele su napad sa 30.000 ljudi, da bi taj broj u nekim trenucima dostizao čak 80.000 vojnika. Učestvo- vala je avijacija JNA, rečna mornarica koja je dejstvovala sa Dunava i 11 brigada kopnene vojske, od kojih je devet bilo oklopno-mehanizovano sa 1.600 tenkova. Grad je branilo oko 1.800 slabo naoružanih vojnika, koji su na raspolaganju imali svega 26 tenkova…

Ceo tekst: 18 dana Vukovara