Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut e gjeti veten në listën e Drejtorisë për Parandalimin e Larjes së Parave të Ministrisë së Financave, në të cilën gjenden edhe 20 veta dhe 37 organizata prej të cilave kërkohet qasja në të gjitha transaksionet nga data 1.1.2019. Mendojmë se një kërkesë e tillë përbën keqpërdorim të institucioneve dhe një tentativë të rrezikshme të shkeljes së mëtejshme të sundimit të së drejtës në Serbi. Për këtë arsye, bashkë me nënshkruesit e këtij komunikimi, kërkojmë që të parashtrohen bazat e dyshimit për shkak të të cilave është urdhëruar mbledhja e jashtëzakonshme e informacioneve mbi organizatat, mediat dhe individët nga ana e bankave të biznesit. 

Mediat dhe organizatat e shoqërisë civile kërkojnë nga Ministria e Financave dhe Drejtoria për Parandalimin e Larjes së Parave që të parashtrojnë, pa hezituar, bazat e dyshimit për shkak të të cilit kanë urdhëruar mbledhjen e jashtëzakonshme të informacioneve mbi organizatat, mediat dhe individët nga ana e bankave të biznesit. Neni i ligjit, të cilit i është referuar Drejtori i Drejtorisë për Parandalimin e Larjes së Parave, thotë se kontrolle të tilla kryhen vetëm për organizatat për të cilat ekzistojnë bazat e dyshimit për përfshirje në financimin e terrorizmit.  Duke qenë se në këtë listë gjenden shumë organizata dhe individë të cilët merren me gazetarinë investigative, mbrojtjen e të drejtave të njeriut, transparencën, prodhimin e filmave, zhvillimin e demokracisë, sundimin e së drejtës dhe bamirësinë, imponohet konkluzioni se bëhet fjalë për keqpërdorimin politik të institucioneve dhe tentativën e rrezikshme të shkeljes së mëtejshme të sundimit të së drejtës në Serbi.

Keqpërdorimi i mekanizmave ligjorë dhe institucioneve me qëllim të presionit të jashtëligjshëm ndaj mediave dhe organizatave të shoqërisë civile përbën një sulm drastik ndaj lirisë së bashkimit dhe lirisë së informimit. Pushteti në Serbi me vite të tëra ballafaqohet me kritika serioze të organizatave ndërkombëtare dhe vendase në lidhje me cenimin e këtyre dy lirive të rëndësishme. Një sulm i tillë ndaj organizatave të cilat advokojnë për ndërtimin e Serbisë si një shtet ligjor, respektimin e ligjeve dhe luftën e mirëfilltë kundër korrupsionit, përbën një argument shtesë se këto vlera janë cenuar seriozisht në Serbi. Organizatat, mediat dhe qytetarët nuk do të heqin dorë nga lufta për një shtet të lirë dhe demokratik, pavarësisht nga kërcënimet dhe presionet. Hapa të tillë dhe të ngjashëm të pushtetit vetëm na japin motivim shtesë që të durojmë si qytetarë në mbrojtjen e shtetit tonë.

Mediat dhe organizatat do të ndërmarrin të gjitha veprimet ligjore përkatëse kundër aktorëve të këtij keqpërdorimi, përfshirë edhe ndjekjen penale të përgjegjësve, por mbi të gjitha do të insistojnë në marrjen e përgjigjeve të plota dhe të qarta se si mund të ketë ndodhur një gjë e tillë. I kujtojmë publikut se organizatat dhe mediat nga lista janë të ekspozuar ndaj llojeve të ndryshme të kontrollit të rregullt shtetëror, përfshirë edhe mbikëqyrjen e inspeksioneve dhe kontrollet e rrepta të financave, si nga ana e Drejtorisë Tatimore dhe Bankës Kombëtare të Serbisë, ashtu edhe nga e donatorëve të tyre. Çdo kontroll i ligjshëm i punës së organizatave është i mirëpritur dhe gjithmonë do ta mbështesim. Nga ana tjetër, do të kundërshtojmë fortë keqpërdorimin e institucioneve dhe procedurave, sepse ky është misioni ynë – lufta për demokraci dhe shtet të rregulluar ligjor.

Nënshkruesit e prononcimit:

 1. A1 Novi Pazar
 2. Aida Qoroviq, aktiviste për të drejtat e njeriut
 3. Akademia e Lidershipit të Grave
 4. Qendra Alternative për Vajza
 5. Angja Joçiq
 6. Anja Angjushiq, FM
 7. AS – Qendra për fuqizimin e të rinjve të cilët jetojnë me HIV dhe AIDS
 8. Asociacioni Duga
 9. Asociacioni i Mediave
 10. Asociacioni i Mediave të Pavarura Elektronikë – ANEM
 11. Asociacioni i Mediave Online
 12. ASTRA-Aksioni kundër tregtimit të njerëzve
 13. Qendra Femërore Autonome
 14. BalkanIDEA Novi Sad
 15. Rrjeti Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë Civile
 16. Shoqata e të Rinjve nga Beçeji
 17. BeFem
 18. Belgrade Pride 
 19. Shkolla e Hapur e Beogradit
 20. Qendra për Politikën e Sigurisë së Beogradit
 21. Qendra për Të Drejtat e Njeriut e Beogradit
 22. Fondi për Ekselencën Politike i Beogradit
 23. Biber tim
 24. Biljana Stepanoviq
 25. BIRN
 26. BIRODI
 27. Boom93
 28. Borivoj Stajiq
 29. Branko Vuçkoviq, gazetar nga Kragujevci
 30. Business Info Group
 31. CANVAS
 32. Qendra “Srce”, Novi Sad
 33. Qendra “Zvezda”, Beograd
 34. Qendra E8
 35. Qendra e Aftësive Moderne
 36. Qendra e Politikave Bashkëkohore 
 37. Qendra për Demokraci dhe Zhvillim të Jugut të Serbisë
 38. Qendra për Dialog Shoqëror dhe Nismat Rajonale – CDDRI
 39. Qendra për Politikat Evropiane
 40. Qendra për Integritet, Nish
 41. QENDRA për Hulumtimin e Politikave Publike
 42. Qendra për Hulumtimin e Politikave Argument
 43. Qendra për Mamatë, Beograd
 44. Qendra për Monitorim dhe Aktivizëm – CEMA
 45. Qendra për Veprim Jo të Dhunshëm
 46. Qendra për Mediat e Reja kuda.org, Novi Sad  
 47. Qendra për Politikën Praktike
 48. Qendra për të Drejtat e Fëmijës
 49. Qendra për Psikologjinë e Aplikuar
 50. Qendra për Zhvillimin e Mediave Lokale
 51. Qendra për Zhvillimin e Serbisë
 52. Qendra për Rajonalizëm Novi Sad
 53. Qendra për Jetën e Pavarur OSI Serbia
 54. Qendra për Politikën Sociale, Beograd
 55. Qendra për Avancimin e Shoqërisë
 56. Qendra për Sundimin e së Drejtës
 57. Qendra për Mbrojtje, Edukim dhe Fuqizim të Refugjatëve Info Park
 58. Qendra për Studimet e Grave
 59. Qendra Živeti uspravno
 60. CeSID
 61. CINS
 62. City radio
 63. Civil Rights Defenders
 64. CK13
 65. Coalition for Sustainable Development – CSD, Shkup
 66. Co-PLAN, Institute for Habitat Development , Shqipëri
 67. CRTA
 68. Da se zna!
 69. Daca Joviq, aktiviste
 70. Dajana Gjedović, Forumi për Kulturën e Lëvizjes Evropiane në Serbi (FzK)
 71. Danas
 72. Dijalog.net Valjevë
 73. Gjorgje Popoviq, FMO
 74. Dr Aleksandra Bosniq Gjuriq, kulturologe
 75. Dr Ljubomir Jaciq
 76. Dr Milorad Gjuriq, politikolog
 77. Dr Sonja Avlijash, FzK
 78. Dr Sreqko Gjukiq, Forumi për Marrëdhëniet Ndërkombëtare të Lëvizjes Evropiane në Serbi (FMO)
 79. Dragan Sreqkoviq
 80. Shoqata për Arsimin e të Rriturve
 81. Dushko Radosavljeviq
 82. Lëvizja e Xhedajve, Nish 
 83. Qendra Edukative Krushevac
 84. EPuS Leskovac
 85. Evrokontakt, Krushevac
 86. Lëvizja Evropiane në Serbi
 87. Lëvizja Evropiane Valjevë (Slavica dhe Vladimir Pantiq)
 88. FemPlatz
 89. Fondi B92
 90. Fondi për të Drejtën Humanitare
 91. Fondacioni “Mesečina”, Suboticë
 92. Fondacioni Ana dhe Vlade Divac
 93. Fondacioni Catalyst Balkans
 94. Fondacioni Qendra për Demokraci
 95. Fondacioni Jelena Shantiq
 96. Fondacioni Pons Nish
 97. Fondacioni Propulsion fond
 98. Fondacioni Tijana Juriq
 99. Fondacioni për të Rinjtë e Obrenovcit
 100. Fondacioni për Shoqërinë e Hapur
 101. Fondacioni për Lirinë e Shtypit – Sentë
 102. Forca Pozhegë
 103. Giancarlo Cotella, profesor i jashtëm në Politecnico di Torino
 104. Goran Cetiniq, anëtar i FMO
 105. Aksioni Qytetar Pançevë
 106. Nismat Qytetare
 107. Këshilli Qytetar i Qytetit të Kraljevës  
 108. Qëndrimi Qytetar
 109. Grupi Izađi
 110. Grupi për Politikën Konceptuale nga Novi Sad
 111. Hartefakt Fond
 112. Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut
 113. Qendra Humane Mitrovicë
 114. Igor Mihaljeviq, gazetar
 115. Impuls – Tutin
 116. InfoVranjske
 117. Iniciativa A11
 118. Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut
 119. Nisma për Pozhegën
 120. Nisma për të Drejtat e Personave me Invaliditet Mendor – MDRI-s
 121. Instituti për Punët Evropiane
 122. InTER
 123. Portal Interneti “Medijska kutija”, Nish
 124. Inxhinierët e Mbrojtjes së Mjedisit
 125. ISAC Fond
 126. Ivan Medenica, FzK
 127. Ivan Niniq
 128. Ivana Jovanoviq, Forumi Rinor i Lëvizjes Evropiane në Serbi (FM)
 129. Iz kruga – Vojvodinë
 130. Jasmina Borojeviq
 131. Jelena Erdeljan FzK
 132. Južne vesti
 133. Qendra e Kulturës Grad, Beograd
 134. Klubi për Fuqizimin e të Rinjve 018 
 135. Koalicioni PreUgovor
 136. Koalicioni për Zhvillimin e Ekonomisë Solidare
 137. Kolubarske.rs
 138. Komiteti i Juristëve për të Drejtat e Njeriut- YUCOM
 139. Konsultimet për Lezbiket
 140. Gazeta e Kragujevcit
 141. KRIK
 142. Organizata ombrellë e të rinjve të Serbisë
 143. Libek
 144. Link plus
 145. Qendra Media i reform Nish
 146. Milan Antonijeviq
 147. Milena Dragiqeviq Sheshiq (FzK)
 148. Milena Stefanoviq Fondi Evropian për Ballkanin
 149. Milivoj Beshlin, FMO
 150. MillenniuM
 151. Hulumtuesit e Rinj të Serbisë
 152. Rrjeti i Lëvizjes Evropiane në Serbi
 153. Rrjeti i Solidaritetit të Ri
 154. Rrjeti i Komiteteve për të Drejtat e Njeriut në Serbi
 155. Rrjeti për Politikat ndaj Drogave në Evropën Juglindore
 156. Koalicioni Kombëtar për Decentralizim
 157. Konventi Kombëtar për Bashkimin Evropian
 158. Parlamenti Popullor Leskovc
 159. Ne davimo Beograd
 160. Nedim Sejdinoviq, gazetar
 161. Shoqata joformale “Za naš kej”, Beograd
 162. Nenad Shebek, Konsultant për mediat dhe OCD
 163. New Social Initiative – NSI
 164. Skena e Pavarur Kulturore e Serbisë – NKSS
 165. Shoqata e Pavarur e Gazetarëve të Vojvodinës
 166. NON-ALIGNED FILMS
 167. Ekonomia e Re
 168. Optimizmi i Ri
 169. Gazeta ”Grad” , Krushevc
 170. Agjenci lajmesh Beta
 171. Shkolla e Gazetarisë të Novi Sad-it
 172. Qendra Humanitare e Novi Sad-it
 173. NUNS
 174. OJQ Aktiv
 175. OJQ Qendra për Zhvillimin e Liberalizmit
 176. Komiteti për të Drejtat e Njeriut Negotin
 177. Komiteti për të Drejtat e Njeriut Nish
 178. Komiteti për të Drejtat e Njeriut Valjevë
 179. Optimist, Bosilegrad
 180. Organizata për respektimin dhe përkujdesjen ndaj kafshëve – ORCA
 181. Klubi i Hapur Novi Sad
 182. Pakt Loznica
 183. Partneri Serbia
 184. PATOS, Smederevë
 185. Peščanik
 186. Rrjeti PG
 187. Ekipi i anti-korrupsionit i Podrinjes – Pakt
 188. ‘Podrinske” Shabac
 189. Lëvizja e Pyllëtarëve të Novi Sad-it
 190. Portali Kruševacgrad
 191. Portali i Kulturës SEEcult.org
 192. Shoqata e Biznesit të Asociacioneve të mediave lokale dhe pavarura “Lokal Pres”
 193. Praxis
 194. Proaktiv
 195. Prof. dr Vojin Rakiq
 196. Protecta
 197. Radio Sto Plus Novi Pazar
 198. Radio Zlatousti
 199. Teatri Reflektor
 200. Agjencia Rajonale Informative JUGpress
 201. Fondi i Grave Rekonstrukcija
 202. Re-Kraft
 203. Remark DPCM
 204. RERI
 205. Res Publica Kragujevac
 206. Qendra Resurs Majdanpek
 207. Qendra Roma Kragujevc
 208. Roma World, Nish
 209. Romani Cikna
 210. Komiteti i Sanxhakut për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut
 211. Sanja Ivaçiq, FMO
 212. Aleanca  e Anti-fashistëve të Vojvodinës
 213. SF-SN!
 214. Slavica Milojeviq
 215. Slavica Ranisavljev Kovaçev, Novi Sad
 216. Slavica Stojanoviq
 217. Fondacioni Sllavko Quruvija
 218. Slobodan Georgiev
 219. Smart kolektiv
 220. Soinfo.org
 221. Qendra e Grave SOS Novi Sad
 222. Strahinja Brajushkoviq, Konsultant i lartë dhe anëtar i RG NKEU për Kapitullin 23
 223. Students for Liberty – Serbi
 224. Tamara Spasojeviq
 225. Ekipi për Zhvillim dhe Integrim Vranjë
 226. Qendra Rinore e Timokut – TOC, Zajeçar
 227. Fondacioni Trag
 228. Transparentnost Serbi
 229. Sindikatët e Bashkuar të Serbisë Sloga
 230. Shoqata Film klub Prokuplje
 231. Shoqata  Luzhnica- Shtëpia Ime Babushnicë
 232. Shoqata “Kutija”, Nish
 233. Shoqata Ekogeneza
 234. Shoqata Fenomena
 235. Shoqata Zëri i Qytetarëve të Shumadisë, Kragujevc  
 236. Shoqata e Qytetarëve AIM Centar
 237. Shoqata e Qytetarëve Instituti për Hulumtimin e Korrupsionit Pançevë
 238. Shoqata e Qytetarëve për Luftën Kundër Tregtisë dhe të Gjitha Formave të Dhunës ndaj Grave “Atina”
 239. Shoqata e Qytetarëve ”NE-BO” , Negotin
 240. Shoqata e  iRevolucija Valjevë
 241. Shoqata Naš svet, naša pravila
 242. Shoqata Nepušački EDukativni Centar _ RP
 243. Shoqata e Prindërve dhe Fëmijëve Brodić Parkić
 244. Shoqata Stara planina Pirot
 245. Shoqata për Ndihmën e Personave me Problemët në Zhvillim “Biser” të komunës Srbobran
 246. Shoqata për Mbrojtjen e të Drejtave të Konsumatorit “Prosperitet” – Novi Sad 
 247. Shoqata e Grave Peščanik Krushevc
 248. UG Centar gradjanskih vrednosti nga Subotica
 249. UG Kreni-Promeni
 250. UG Ravangrad
 251. Rrugët për Çiklistë, Beograd
 252. Urban In – Novi Pazar
 253. USOP – Bashkimi i Organizatave të Serbisë të cilat merren me mbrojtjen e personave që jetojnë me HIV/AIDS
 254. Qendra për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut të Uzhices
 255. Qendra për të Drejtat e Fëmijëve të Uzhices
 256. Qendra Rinore Vega
 257. Vesna Periq
 258. Shoqata Viktimologjike e Serbisë
 259. Vladan Jovanoviq – Konsultant i pavarur rajonal në fushën e mbrojtjes sociale, të drejtave të fëmijëve, të drejtave të njeriut dhe të pakicave
 260. Qendra Qytetare e Vojvodinës
 261. Vojvodina recommended
 262. Vukashin Obradoviq
 263. Nisma e Zajeçarit
 264. Rrjeti i Gjelbërt i Vojvodinës
 265. Gratë në të zeza
 266. Gratë për Paqe Leskovc
 267. Shoqata e Grave të Qarkut të Kolubarës

Foto: Printscreen/ TV Nova, Newsmax