fbpx
25.06.2015

Perspektivat e shoqërisë multietnike në Kosovë

Publikimi “Perspektivat e Shoqërisë Multietnike në Kosovë” është njëë hap pioneer në themelimin e bashkëpunimit akademik mes Prishtinës dhe Beogradit. Është rezultat I punës së dhjetë bashkëpunëtorëve rë Fakultetit të Shkencave Politike rë Universitetit të Beogradit dhe Departamentit të Shkencave Politike të Fakultetit Filozofik të Universitetit të Prishtinës.

Më shumë