Author Archives for Tanjug

Aktivistët e YIHR vizituan Kompleksin memorial Jasenovac

August 5, 2019 12:57 pm Published by Leave your thoughts

Grupi i aktivistëve të Nismës së të Rinjve për të Drejtat e Njeriut nga Serbia ka përfunduar turën memoriale të shënimit të operacionit “Oluja”(Stuhi) në vendngjarjet e krimeve, duke vizituar kompleksin memorial “Jasenovac”, përkatësisht kompleksin e kampit “Ciglana” të Ustashëve gjatë kohës së NDH (Shteti i Pavarur i Kroacisë - SHPK) në Luftën e II Botërore.